open access

Vol 63, No 2 (2012)
Review paper
Submitted: 2013-02-15
Published online: 2012-04-27
Get Citation

Work of the Polish Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, and the model of iodine prophylaxis in Poland

Zbigniew Szybiński
Endokrynol Pol 2012;63(2):156-160.

open access

Vol 63, No 2 (2012)
Reviews — Postgraduate Education
Submitted: 2013-02-15
Published online: 2012-04-27

Abstract

Polska Komisja ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu została powołana przy Klinice Endokrynologii UJCM w Krakowie, na wzór Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu (ICCIDD) w Charlotesville (Stany Zjednoczone). W skład Polskiej Komisji wchodzą eksperci z dziedziny endokrynologii, technologii jodowania produktów spożywczych oraz polscy reprezentanci organizacji międzynarodowych: WHO, UNICEF, Federacji Konsumentów oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Głównym zadaniem Polskiej Komisji jest realizacja Programu Eliminacji Niedoboru Jodu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Polski model profilaktyki jodowej polega na obowiązkowym jodowaniu soli kuchennej (20–40 mg KI/1 kg), formuły noworodków (10 μg/100 ml mleka) oraz dodatkowej suplementacji kobiet w ciąży i kobiet karmiących w dodatkowa dawkę jodu 150–200 μg/dzień. Model ten okazał się bardzo efektywny. Wole endemiczne u dzieci szkolnych zostało całkowicie wyeliminowane, częstość wola u kobiet w ciąży zmniejszyła się z 80% do 19%, częstość przejściowej niedoczynności tarczycy u noworodków obniżyła się z 2,0% do 0,16%, a obserwowany wzrost częstości raka tarczycy u kobiet powyżej 40. roku życia wydatnie się obniżył. W 2008 roku przy Klinice Endokrynologii UJCM w Krakowie powołano Ośrodek Współpracujący z WHO (WHOCC) w zakresie Żywienia. Głównym zadaniem Ośrodka jest utrzymanie efektów profilaktyki jodowej w świetle ostatnich rekomendacji WHO na temat konieczności zmniejszenia spożycia soli jako czynnika ryzyka nadciśnienia tętniczego i miażdżycy. W tej sytuacji na rynek żywnościowy wprowadzono dodatkowe nośniki jodu — mleko i wody mineralne. (Endokrynol Pol 2012; 63 (2): 156–160)

Abstract

Polska Komisja ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu została powołana przy Klinice Endokrynologii UJCM w Krakowie, na wzór Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu (ICCIDD) w Charlotesville (Stany Zjednoczone). W skład Polskiej Komisji wchodzą eksperci z dziedziny endokrynologii, technologii jodowania produktów spożywczych oraz polscy reprezentanci organizacji międzynarodowych: WHO, UNICEF, Federacji Konsumentów oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Głównym zadaniem Polskiej Komisji jest realizacja Programu Eliminacji Niedoboru Jodu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Polski model profilaktyki jodowej polega na obowiązkowym jodowaniu soli kuchennej (20–40 mg KI/1 kg), formuły noworodków (10 μg/100 ml mleka) oraz dodatkowej suplementacji kobiet w ciąży i kobiet karmiących w dodatkowa dawkę jodu 150–200 μg/dzień. Model ten okazał się bardzo efektywny. Wole endemiczne u dzieci szkolnych zostało całkowicie wyeliminowane, częstość wola u kobiet w ciąży zmniejszyła się z 80% do 19%, częstość przejściowej niedoczynności tarczycy u noworodków obniżyła się z 2,0% do 0,16%, a obserwowany wzrost częstości raka tarczycy u kobiet powyżej 40. roku życia wydatnie się obniżył. W 2008 roku przy Klinice Endokrynologii UJCM w Krakowie powołano Ośrodek Współpracujący z WHO (WHOCC) w zakresie Żywienia. Głównym zadaniem Ośrodka jest utrzymanie efektów profilaktyki jodowej w świetle ostatnich rekomendacji WHO na temat konieczności zmniejszenia spożycia soli jako czynnika ryzyka nadciśnienia tętniczego i miażdżycy. W tej sytuacji na rynek żywnościowy wprowadzono dodatkowe nośniki jodu — mleko i wody mineralne. (Endokrynol Pol 2012; 63 (2): 156–160)
Get Citation

Keywords

niedobór jodu; jodowanie soli; profilaktyka jodowa

About this article
Title

Work of the Polish Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, and the model of iodine prophylaxis in Poland

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Vol 63, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

156-160

Published online

2012-04-27

Page views

3378

Article views/downloads

3751

Bibliographic record

Endokrynol Pol 2012;63(2):156-160.

Keywords

niedobór jodu
jodowanie soli
profilaktyka jodowa

Authors

Zbigniew Szybiński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl