Vol 6, No 4 (2021)
Research paper
Published online: 2021-12-14

open access

Page views 5821
Article views/downloads 474
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Paramedics’ educational needs regarding cultural competence: cross-sectional study of selected two regions of Poland

Jerzy Kiszka1, Romuald Krajewski1, Krzysztof Jurek2
Disaster Emerg Med J 2021;6(4):164-171.

Abstract

INTRODUCTION: Approximately 743 700 foreigners reside permanently in Poland, and 180.2 million visit
Poland every year. Paramedics should be prepared to assist foreigners whose expectations and needs related
to their culture may be different than those typical of Poles. Education on cultural competence should
therefore be a part of both undergraduate education and professional development. The aim of the study
was to assess the educational needs of paramedics working in the National Medical Emergency System in
terms of cultural competence.
MATERIAL AND METHODS: The study group consisted of all paramedics working in National Medical Emergency
System in the Subcarpathian and West Pomeranian provinces. Responses were obtained from 563 out
of the total of 2229 participants invited to participate in the study. The questionnaire used to study the educational
needs of paramedics was created by a team of executors of the international project Multicultural
Care in European Intensive Care Units (MICE-ICU) and adapted to study paramedics.
RESULTS: Paramedics from the Subcarpathian province (M = 3.56; SD = 0.67) reported greater educational
needs in terms of cultural competence than their colleagues from the West Pomeranian province (M = 2.84;
SD = 0.82, p < 0.001). In the Subcarpathian province, 80.4% of paramedics declared willingness to improve
their knowledge of foreign languages, while in the West Pomeranian province this number amounted to
45.9%. In both provinces, paramedics with MSc in another field of study and BSc in emergency medical
services reported greater educational needs compared to paramedics with lower education. In the Subcarpathian
province, the preferred form of education was a conference (60.8% of respondents), while in the
West Pomeranian province the respondents opted for workshops with experts representing various ethnic
and religious groups (39.4%). The percentage of paramedics interested in online courses on multicultural
emergency medicine was 41.74%.
CONCLUSIONS: The study demonstrated that paramedics from provinces located on opposite ends of the
country who had contact with different groups of foreigners have great educational needs in the field of
cultural competence and education in this area should be a constant part of professional development.
Conferences and workshops are the preferred form of education.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Padela AI, Punekar IRA. Emergency medical practice: advancing cultural competence and reducing health care disparities. Acad Emerg Med. 2009; 16(1): 69–75.
 2. Lin CJ, Lee CK, Huang MC. Cultural Competence of Healthcare Providers: A Systematic Review of Assessment Instruments. Journal of Nursing Research. 2017; 25(3): 174–186.
 3. Majda A, Zalewska-Puchała J. Kompetencje kulturowe i inteligencja kulturowa w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo Polskie. 2018; 68(2): 196–203.
 4. Swihart DL, Martin RL. Cultural Religious Competence In Clinical Practice. StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. ; 2020.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Dz.U. z 2019 r. poz. 2464 n.d.
 6. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz. U. 2019 Poz. 1573 n.d.
 7. Program nauczania Ratownik Medyczny 322[06]. Ministerstwo Edukacji i Nauki. 322[06]/SP/MEiN/2006.02.06 n.d.
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz.U. 2007 Nr 164 Poz. 1166 z późn. zm. n.d.
 9. Projekt Building Intercultural Competencies for Ambulance Services (BICAS) n.d. http://bicas-online.eu/pl/home_pl/ (2.02.2019).
 10. Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski n.d. 16.02.2021, https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2020/?x=0.2263&y=0.6314&level=0.5.
 11. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410 z późn. zm. n.d.
 12. Aktualizacja Nr 18 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. 12.07.2018r n.d.
 13. Aktualizacja Nr 23 Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. 23.10.2018r. n.d.
 14. von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies. Int J Surg. 2014; 12(12): 1495–1499.
 15. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS. Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym. Warszawa 2018. n.d.
 16. Majda A, Matusik-Baziak R, Zalewska-Puchała J. Postawy pielęgniarek wobec pacjentów wyznających islam. (Attitudes of nurses towards Muslim patients). Hygeia Public Health. 2017; 52: 428–34.
 17. Dobrowolska B, Gutysz-Wojnicka A, Ozga D, et al. European intensive care nurses' cultural competency: An international cross-sectional survey. Intensive Crit Care Nurs. 2020; 60: 102892.
 18. Ross L. Interpersonal skills education for undergraduate nurses and paramedics. Journal of Paramedic Practice. 2012; 4(11): 655–661.
 19. Rębak D, Głuszek S, Nowak-Starz G, et al. Potrzeba ustawicznego kształcenia ratowników medycznych na tle innych zawodów regulowanych. Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa. 2012; 20: 201–10.
 20. Knox S, Cullen W, Dunne C. Continuous professional competence (CPC) for emergency medical technicians in Ireland: educational needs assessment. BMC Emerg Med. 2013; 13: 25.
 21. Bapolisi A, Crabtree K, Jarolimova J, et al. Assessment of attitudes and targeted educational needs for refugee care providers in a Ugandan hospital. International Journal of Medical Education. 2018; 9: 221–225.
 22. Mikulska A. Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe. Warszawa: Helsińska Fundacja Paw Człowieka. ; 2010.
 23. Kietzmann D, Wiehn S, Kehl D, et al. Migration background and overall satisfaction with pre-hospital emergency care. Appl Nurs Res. 2016; 29: 96–100.
 24. Jongen C, McCalman J, Bainbridge R. Health workforce cultural competency interventions: a systematic scoping review. BMC Health Serv Res. 2018; 18(1): 232.
 25. Lie DA, Lee-Rey E, Gomez A, et al. Does cultural competency training of health professionals improve patient outcomes? A systematic review and proposed algorithm for future research. J Gen Intern Med. 2011; 26(3): 317–325.Disaster and Emergency Medicine Journal