open access

Vol 2, No 1 (2017)
REVIEW ARTICLE
Published online: 2017-03-31
Get Citation

The preparation and usage of public rescue units cooperating with the national medical rescue system towards actions taken on the spot of a disaster — an analysis of the issue based on the example of Wroclaw and Lower Silesia

Pawel Piotr Gawlowski, Lukasz Iskrzycki
DOI: 10.5603/DEMJ.2017.0005
·
Pubmed: 21224132
·
Disaster Emerg Med J 2017;2(1):27-32.

open access

Vol 2, No 1 (2017)
REVIEW ARTICLE
Published online: 2017-03-31

Abstract

INTRODUCTION: A disaster is an occurrence requiring numerous emergency services being engaged in order to successfully bring help to the victims.

PURPOSE: The thesis describes Lower Silesia’s public rescue units and the possibility of using them in the field of a disaster.

METHODS: The thesis descriptively presents a historical view of disasters, the Polish legal system that regu­lates the principles of operation on the field of the disaster and the disposal of the volunteer units. It also presents the legal requirements concerning the equipment of the above-mentioned units.

RESULTS: The volunteer rescue units present in Wroclaw and Lower Silesia are very well equipped while the rescuers are very highly trained. Their varied scope of operations enables the units’ disposal both to natural and mechanical disasters. Continual rescue exercises allowed such procedures to gain a uniform character which improves the efficiency of the actions on the spot of the disaster.

CONCLUSIONS: The disposal of volunteer rescue units seems to be determined by long lasting actions due to the length of time needed to reach operational readiness.

Abstract

INTRODUCTION: A disaster is an occurrence requiring numerous emergency services being engaged in order to successfully bring help to the victims.

PURPOSE: The thesis describes Lower Silesia’s public rescue units and the possibility of using them in the field of a disaster.

METHODS: The thesis descriptively presents a historical view of disasters, the Polish legal system that regu­lates the principles of operation on the field of the disaster and the disposal of the volunteer units. It also presents the legal requirements concerning the equipment of the above-mentioned units.

RESULTS: The volunteer rescue units present in Wroclaw and Lower Silesia are very well equipped while the rescuers are very highly trained. Their varied scope of operations enables the units’ disposal both to natural and mechanical disasters. Continual rescue exercises allowed such procedures to gain a uniform character which improves the efficiency of the actions on the spot of the disaster.

CONCLUSIONS: The disposal of volunteer rescue units seems to be determined by long lasting actions due to the length of time needed to reach operational readiness.

Get Citation

Keywords

disaster medicine, paramedics, volunteer rescue units, management of the disaster

About this article
Title

The preparation and usage of public rescue units cooperating with the national medical rescue system towards actions taken on the spot of a disaster — an analysis of the issue based on the example of Wroclaw and Lower Silesia

Journal

Disaster and Emergency Medicine Journal

Issue

Vol 2, No 1 (2017)

Pages

27-32

Published online

2017-03-31

Page views

496

Article views/downloads

958

DOI

10.5603/DEMJ.2017.0005

Pubmed

21224132

Bibliographic record

Disaster Emerg Med J 2017;2(1):27-32.

Keywords

disaster medicine
paramedics
volunteer rescue units
management of the disaster

Authors

Pawel Piotr Gawlowski
Lukasz Iskrzycki

References (11)
 1. Plan zarządzania kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2016.
 2. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410.
 3. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240.
 4. Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241.
 5. Zawadzki A. Medycyna katastrof. PZWL, Warszawa 2011.
 6. Ładny JR. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczące procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015.
 7. Gawłowski P, Zyśko D, Smereka J. Grupa ratownictwa medycznego PCK Wrocław jako przykład ważnego ogniwa w procesie szkolenia oraz organizacji akcji ratunkowych. In: Konieczny J. ed. Ratownik medyczny : problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne. Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław – Poznań 2006.
 8. Gawłowski P, Iskrzycki Ł, Smereka J. Zasady postępowania w przypadku akcji ratowniczej. In: Napierała M, Skaliy A, Żukow W. ed. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. University of Economy, Bydgoszcz 2011.
 9. Gawłowski P, Iskrzycki Ł, Stępień P. Skuteczność prowadzenia akcji poszukiwawczych w trudnym terenie oraz działanie w zdarzeniach masowych przez ratowników na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. In: Horyń W, Wełyczko L. ed. Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku: człowiek - społeczeństwo - państwo. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2012.
 10. Gawłowski P. Rola ratownika medycznego w świetle nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jednostki wspierające system PRM - niedoceniane ogniwo w systemie ochrony zdrowia. I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Wrocław, 2015.
 11. Iskrzycki Ł, Zyśko D, Smereka J, Gawłoski P. Ratownik medyczny w strukturach ratownictwa wodnego. In: Konieczny J. ed. Ratownictwo medyczne: determinaty, analizy i rekomendacje. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2014.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl