open access

Vol 12, No 1 (2023)
Research paper
Submitted: 2022-02-21
Accepted: 2022-12-01
Published online: 2023-01-26
Get Citation

Association between Life Satisfaction and HbA1c in People with Type 1 and Type 2 Diabetes: A Single Center, Cross-Sectional Study

Anna Ławnik1, Dorota Tomczyszyn2, Adam Szepeluk3
DOI: 10.5603/DK.a2022.0067
·
CD 2023;12(1):60-68.
Affiliations
 1. Faculty of Health Science, Department of Nursing, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Biała Podlaska, Poland
 2. Faculty of Social Sciences and Humanities, Department of Sociology, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Poland
 3. Faculty of Technical Sciences, Department of IT, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Biala Podlaska, Poland

open access

Vol 12, No 1 (2023)
Original articles
Submitted: 2022-02-21
Accepted: 2022-12-01
Published online: 2023-01-26

Abstract

Objective: The aim of the research was to determine the relationship between life satisfaction and the level of glycated hemoglobin in people suffering from diabetes. Materials and methods: The Satisfaction with Life Scale (SWLS) by E. Diner (a Polish adaptation by Z. Juczynski) was used and the HbA1c value of patients with diabetes was determined using the Bayer A1cNow + analyzer. The study included 104 people. The research was conducted in 2021. Results: A high level of the Satisfaction with Life Scale was obtained by 68.3% of the respondents, 15.4% of the respondents achieved an average result, 16.3% of the respondents were characterized by a low level of satisfaction with life. The life satisfaction of people with diabetes was influenced by education, age, place of residence, and the level of glycated hemoglobin. The glycated hemoglobin results of 70.2% of the respondents were normal. Every third respondent (29.8%) had a result above 7%. The average level of the indicator in question was 7.0 +/– 1.2. The type of treatment and the frequency of tests performed had an impact on the average HbA1c level. The age of the respondents and the frequency of the tests performed had an influence on the correct values of glycated hemoglobin. Conclusions: Life satisfaction increased with the decrease in glycated hemoglobin. Diverse research reports on the discussed issues indicate a further need for in-depth analyses.

Abstract

Objective: The aim of the research was to determine the relationship between life satisfaction and the level of glycated hemoglobin in people suffering from diabetes. Materials and methods: The Satisfaction with Life Scale (SWLS) by E. Diner (a Polish adaptation by Z. Juczynski) was used and the HbA1c value of patients with diabetes was determined using the Bayer A1cNow + analyzer. The study included 104 people. The research was conducted in 2021. Results: A high level of the Satisfaction with Life Scale was obtained by 68.3% of the respondents, 15.4% of the respondents achieved an average result, 16.3% of the respondents were characterized by a low level of satisfaction with life. The life satisfaction of people with diabetes was influenced by education, age, place of residence, and the level of glycated hemoglobin. The glycated hemoglobin results of 70.2% of the respondents were normal. Every third respondent (29.8%) had a result above 7%. The average level of the indicator in question was 7.0 +/– 1.2. The type of treatment and the frequency of tests performed had an impact on the average HbA1c level. The age of the respondents and the frequency of the tests performed had an influence on the correct values of glycated hemoglobin. Conclusions: Life satisfaction increased with the decrease in glycated hemoglobin. Diverse research reports on the discussed issues indicate a further need for in-depth analyses.

Get Citation

Keywords

life satisfaction, diabetes, chronic disease, glycated hemoglobin, the satisfaction with life scale, patients with diabetes, research

About this article
Title

Association between Life Satisfaction and HbA1c in People with Type 1 and Type 2 Diabetes: A Single Center, Cross-Sectional Study

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 12, No 1 (2023)

Article type

Research paper

Pages

60-68

Published online

2023-01-26

Page views

422

Article views/downloads

42

DOI

10.5603/DK.a2022.0067

Bibliographic record

CD 2023;12(1):60-68.

Keywords

life satisfaction
diabetes
chronic disease
glycated hemoglobin
the satisfaction with life scale
patients with diabetes
research

Authors

Anna Ławnik
Dorota Tomczyszyn
Adam Szepeluk

References (32)
 1. Fiłon J. Cukrzyca - wyzwanie zdrowia publicznego w XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok 2019.
 2. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas – 9th edition. 2019. https://diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133351_IDFATLAS9e-final-web.pdf (13.10.2022).
 3. Grygiel S. Błachnio – Zabielska A. Cukrzyca typu 2 epidemiologia i farmakologia. Probl Hig Epidemiol. 2019; 100(2): 75–81.
 4. Januszewicz W, Kokot F. Choroby układu wydzielania wewnętrznego. [w:] Interna., Kokot F (red). PZWL, Warszawa 2006; 1240. 1241: 1337–1353.
 5. Veenhoven R. The study of life satisfaction. In: Saris WE, Veenhoven R, Scherpenzeel AC, Bunting B. ed. A comparative study of satisfaction with life in Europe. Eötvös University Press, Budapest 1996: 11–48.
 6. Bendíková E, Nemček D, Kurková P, et al. Satisfaction with life scale analyses among healthy people, people with noncommunicable diseases and people with disabilities. Family Medicine & Primary Care Review. 2018; 20(3): 210–213.
 7. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 2009: 128–136.
 8. Jakubowska E, Jakubowski K, Cipora E. Satysfakcja z życia chorych z cukrzycą. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(2): 308–313.
 9. Kupcewicz E, Abramowicz A. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na stopień akceptacji choroby i poziom satysfakcji z życia u pacjentów leczonych z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Hygeia Public Health. 2015; 50(1): 142–148.
 10. Araszkiewicz A, Bandurska-Stankiewicz E, Borys S, et al. 2021 Guidelines on the management of patients with diabetes. A position of Diabetes Poland. Clinical Diabetology. 2021; 10(1): 1–113.
 11. Standards of Medical Care in Diabetes-2016: Summary of Revisions. Diabetes Care. 2016; 39 Suppl 1: S4–S5.
 12. Schnell O, Crocker JB, Weng J. Impact of HbA1c Testing at Point of Care on Diabetes Management. J Diabetes Sci Technol. 2017; 11(3): 611–617.
 13. Piekarski R, Szewczyk L. Przydatność oznaczania hemoglobiny glikowanej mierzonej we krwi włośniczkowej u dzieci z cukrzycą typu 1. Endokrynol Ped. 2012; 2(39): 23–28.
 14. American Diabetes Association. Abridged for Primary Care Providers. Clin Diabetes. 2019; 37(1): 11–34.
 15. Stahl-Pehe A, Landwehr S, Lange KS, et al. Impact of quality of life (QoL) on glycemic control (HbA1c) among adolescents and emerging adults with long-duration type 1 diabetes: A prospective cohort-study. Pediatr Diabetes. 2017; 18(8): 808–816.
 16. Hamdan-Mansour A, Nawafa’h D, Hanouneh S, et al. Psychosocial correlates of life satisfaction among patients diagnosed with type-II diabetes mellitus. International Journal of Diabetes in Developing Countries. 2015; 36(1): 65–69.
 17. Charzyńska E, Kocur D, Działach S, et al. Testing the Indirect Effect of Type 1 Diabetes on Life Satisfaction Through Self-Compassion and Self-Coldness. Mindfulness. 2020; 11(11): 2486–2493.
 18. Badura-Brzoza K, Główczyński P, Piegza M, et al. Comparative assessment of the relationship between emotional factors and quality of life in a group of patients with type 1 and type 2 diabetes – preliminary report. Psychiatr Pol. 2022; 56(1): 123–135.
 19. Taranowicz I. Zachowania w zdrowiu i chorobi. In: Barański J, Piątkowski W. ed. Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. ATUT, Wrocław 2022: 63–74.
 20. Juruć S, Piłaciński S, Karbowska A, et al. Związek motywacji i innych czynników psychologicznych z wartością HbA1c u osób z cukrzycą typu 1. w: XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wrocław, 21–23 maja 2015r., Streszczenia. Diabetologia Kliniczna. 2015; 4(2): 54–55.
 21. Gebremedhin T, Workicho A, Angaw DA. Health-related quality of life and its associated factors among adult patients with type II diabetes attending Mizan Tepi University Teaching Hospital, Southwest Ethiopia. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019; 7(1): e000577.
 22. Gorst C, Kwok CS, Aslam S, et al. Long-term Glycemic Variability and Risk of Adverse Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Diabetes Care. 2015; 38(12): 2354–2369.
 23. Mohammadi S, Karim N, Abd.Talib R, et al. Evaluation of quality of life among type 2 diabetes patients. Int J Community Med Public Health. 2016; 3(1): 51–56.
 24. DePablos-Velasco P, Salguero-Chaves E, Mata-Poyo J, et al. Quality of life and satisfaction with treatment in subjects with type 2 diabetes: Results in Spain of the PANORAMA study. Endocrinol Nutr. 2014; 61(1): 18–26.
 25. Suzuki-Saito T, Yokokawa H, Shimada K, et al. Self-perception of glycemic control among Japanese type 2 diabetic patients: accuracy 
of patient perception and characteristics 
of patients with misperception. J Diabetes Investig. 2013; 4(2): 206–213.
 26. Yuan SP, Huang CN, Liao HC, et al. Glycemic Control Outcomes by Gender in the Pay-for-Performance System: A Retrospective Database Analysis in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Endocrinol. 2014; 2014: 575124.
 27. Sendela J, Zduńczyk B, Trippenbach-Dulska H, et al. Prevalence of depressive symptoms in school aged children with type 1 diabetes – a questionnaire study. Psychiatria Polska. 2015; 49(5): 1005–1016.
 28. Rymkiewicz E, Dzida G. Type 2 diabetes in patients older than 70 years — aspects of metabolic control. Clinical Diabetology. 2018; 7(2): 97–101.
 29. International Diabetes Federation managing older people with type 2 diabetes global guideline; 2013. www.idf.org (29.12.2021).
 30. Mellergård E, Johnsson P, Eek F. Sociodemographic factors associated with HbA1c variability in type 2 diabetes: a prospective exploratory cohort study. BMC Endocr Disord. 2020; 20(1): 102.
 31. Yang S, Kong W, Hsue C, et al. Knowledge of A1c Predicts Diabetes Self-Management and A1c Level among Chinese Patients with Type 2 Diabetes. PLoS One. 2016; 11(3): e0150753.
 32. Willers C, Iderberg H, Axelsen M, et al. Sociodemographic determinants and health outcome variation in individuals with type 1 diabetes mellitus: A register-based study. PLoS One. 2018; 13(6): e0199170.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl