open access

Vol 2, No 1 (2001): Practical Diabetology
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2000-11-03
Get Citation

Diabetes and female sexuality

Margarita de Veciana
Diabetologia Praktyczna 2001;2(1):25-36.

open access

Vol 2, No 1 (2001): Practical Diabetology
Review articles (translated)
Published online: 2000-11-03

Abstract

W przeciwieństwie do badań oceniających wpływ cukrzycy na seksualność mężczyzn, nasza wiedza o wpływie cukrzycy na seksualność kobiecą pozostaje niewielka. Przez ostatnie 30 lat nie dokonano istotnego postępu w tej dziedzinie. Zarówno etiologia, jak i częstość zaburzeń seksualnych u kobiet chorych na cukrzycę pozostają nieznane. Zrozumienie potencjalnego wpływu cukrzycy na cykl menstruacyjny, ciążę, problemy antykoncepcji, płodność i zaburzenia seksualne po osiągnięciu dojrzałości jest trudne. Niniejszy przegląd literatury ma na celu ocenę tych aspektów seksualności kobiet, które mogą w sposób bezpośredni lub pośredni wpływać na jej zachowania seksualne w dorosłym życiu. Badania określające wpływ cukrzycy na zaburzenia seksualne są obarczone błędami metodologicznymi. Większość z nich ma charakter opisowy, nie obejmuje odpowiedniej grupy kontrolnej, dane nie są obiektywne, co sprawia, że ostateczne wnioski określające przyczyny i skutki są trudne do sformułowania. Dokonano przeglądu dostępnych aktualnie prac zajmujących się dowodami na występowanie i potwierdzenie możliwej etiologii zaburzeń seksualnych.

Abstract

W przeciwieństwie do badań oceniających wpływ cukrzycy na seksualność mężczyzn, nasza wiedza o wpływie cukrzycy na seksualność kobiecą pozostaje niewielka. Przez ostatnie 30 lat nie dokonano istotnego postępu w tej dziedzinie. Zarówno etiologia, jak i częstość zaburzeń seksualnych u kobiet chorych na cukrzycę pozostają nieznane. Zrozumienie potencjalnego wpływu cukrzycy na cykl menstruacyjny, ciążę, problemy antykoncepcji, płodność i zaburzenia seksualne po osiągnięciu dojrzałości jest trudne. Niniejszy przegląd literatury ma na celu ocenę tych aspektów seksualności kobiet, które mogą w sposób bezpośredni lub pośredni wpływać na jej zachowania seksualne w dorosłym życiu. Badania określające wpływ cukrzycy na zaburzenia seksualne są obarczone błędami metodologicznymi. Większość z nich ma charakter opisowy, nie obejmuje odpowiedniej grupy kontrolnej, dane nie są obiektywne, co sprawia, że ostateczne wnioski określające przyczyny i skutki są trudne do sformułowania. Dokonano przeglądu dostępnych aktualnie prac zajmujących się dowodami na występowanie i potwierdzenie możliwej etiologii zaburzeń seksualnych.
Get Citation
About this article
Title

Diabetes and female sexuality

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 2, No 1 (2001): Practical Diabetology

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

25-36

Published online

2000-11-03

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2001;2(1):25-36.

Authors

Margarita de Veciana

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl