open access

Vol 2, No 1 (2001): Practical Diabetology
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2000-11-03
Get Citation

Progressive use of medical therapies in type 2 diabetes

John B. Buse
Diabetologia Praktyczna 2001;2(1):1-14.

open access

Vol 2, No 1 (2001): Practical Diabetology
Review articles (translated)
Published online: 2000-11-03

Abstract

Korzyści wynikające z bardziej intensywnego leczenia hiperglikemii, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii i nadkrzepliwości u chorych na cukrzycę typu 2 są oczywiste. Wciąż nowe doniesienia i rozwój badań klinicznych sprawiają, że kryteria wyrównania metabolicznego stają się coraz bardziej wymagające. Artykuł ten zawiera przegląd metod leczenia skojarzonego, prowadzących do minimalizacji czynników ryzyka u chorych na cukrzycę typu 2.
W ostatniej dekadzie nastąpiły rewolucyjne zmiany dotyczące leczenia cukrzycy, spowodowane postępem w wielu dziedzinach. Wyniki 4 znaczących badań klinicznych [1–8] udowodniły hipotezę hiperglikemii, wskazując, że optymalna glikemia u osób chorych na cukrzycę powinna być tak niska, jak to możliwe, bez nadmiernego ryzyka hipoglikemii i innych działań niepożądanych. Do 1995 roku insulina i pochodne sulfonylomocznika były jedynymi lekami w Stanach Zjednoczonych, dopuszczonymi do stosowania w leczeniu cukrzycy. Następnie zaakceptowano analogi insulin, nowe pochodne sulfonylomocznika oraz 4 inne grupy leków [9]. Towarzyszyły temu także znaczne postępy technologiczne dotyczące monitorowania glikemii, ułatwiające prowadzenie samokontroli [10]. Wyniki badań klinicznych potwierdziły korzyści interwencji eliminujących czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w leczeniu makroangiopatii — głównej przyczyny śmierci i niepełnosprawności chorych na cukrzycę [11, 12].
Zmiany systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz federalnych i stanowych aktów prawnych przyczyniły się do poprawy finansowania leków, zaopatrzenia medycznego i edukacji, co pozwoliło na obniżenie docelowych wartości glikemii, ciśnienia tętniczego i stężenia lipidów.
Artykuł ten opisuje praktyczne i konstruktywne wytyczne dotyczące opieki diabetologicznej. Cele kontroli glikemii i metody modyfikacji trybu życia nie są tu przedmiotem dyskusji. Na początku zostały omówione dostępne klasy leków stosowanych w cukrzycy oraz sugerowane sposoby progresywnego leczenia hiperglikemii. Następnie przedstawiono poglądy na temat zwalczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych z krótkim omówieniem leków i ich zastosowania.

Abstract

Korzyści wynikające z bardziej intensywnego leczenia hiperglikemii, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii i nadkrzepliwości u chorych na cukrzycę typu 2 są oczywiste. Wciąż nowe doniesienia i rozwój badań klinicznych sprawiają, że kryteria wyrównania metabolicznego stają się coraz bardziej wymagające. Artykuł ten zawiera przegląd metod leczenia skojarzonego, prowadzących do minimalizacji czynników ryzyka u chorych na cukrzycę typu 2.
W ostatniej dekadzie nastąpiły rewolucyjne zmiany dotyczące leczenia cukrzycy, spowodowane postępem w wielu dziedzinach. Wyniki 4 znaczących badań klinicznych [1–8] udowodniły hipotezę hiperglikemii, wskazując, że optymalna glikemia u osób chorych na cukrzycę powinna być tak niska, jak to możliwe, bez nadmiernego ryzyka hipoglikemii i innych działań niepożądanych. Do 1995 roku insulina i pochodne sulfonylomocznika były jedynymi lekami w Stanach Zjednoczonych, dopuszczonymi do stosowania w leczeniu cukrzycy. Następnie zaakceptowano analogi insulin, nowe pochodne sulfonylomocznika oraz 4 inne grupy leków [9]. Towarzyszyły temu także znaczne postępy technologiczne dotyczące monitorowania glikemii, ułatwiające prowadzenie samokontroli [10]. Wyniki badań klinicznych potwierdziły korzyści interwencji eliminujących czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w leczeniu makroangiopatii — głównej przyczyny śmierci i niepełnosprawności chorych na cukrzycę [11, 12].
Zmiany systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz federalnych i stanowych aktów prawnych przyczyniły się do poprawy finansowania leków, zaopatrzenia medycznego i edukacji, co pozwoliło na obniżenie docelowych wartości glikemii, ciśnienia tętniczego i stężenia lipidów.
Artykuł ten opisuje praktyczne i konstruktywne wytyczne dotyczące opieki diabetologicznej. Cele kontroli glikemii i metody modyfikacji trybu życia nie są tu przedmiotem dyskusji. Na początku zostały omówione dostępne klasy leków stosowanych w cukrzycy oraz sugerowane sposoby progresywnego leczenia hiperglikemii. Następnie przedstawiono poglądy na temat zwalczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych z krótkim omówieniem leków i ich zastosowania.
Get Citation
About this article
Title

Progressive use of medical therapies in type 2 diabetes

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 2, No 1 (2001): Practical Diabetology

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

1-14

Published online

2000-11-03

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2001;2(1):1-14.

Authors

John B. Buse

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl