open access

Vol 2, No 2 (2001): Practical Diabetology
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2001-03-08
Get Citation

Potencjalne zmniejszenie kosztów leczenia cukrzycy związane z poprawą kontroli glikemii

Joseph Menzin, Clare Langley-Hawthorne, Mark Friedman i wsp.
Diabetologia Praktyczna 2001;2(2):142-150.

open access

Vol 2, No 2 (2001): Practical Diabetology
Original articles (translated)
Published online: 2001-03-08

Abstract

WSTĘP. W literaturze są dostępne jedynie ograniczone dane dotyczące wpływu kontroli glikemii na koszty leczenia chorych na cukrzycę. Celem tej pracy było zbadanie potencjalnego wpływu ściślejszej kontroli glikemii na niektóre wczesne powikłania cukrzycy i koszty ich leczenia.

MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono retrospektywne badanie obejmujące dużą grupę chorych na cukrzycę, zarejestrowanych w komputerowej bazie danych kliniki Fallon od 1 stycznia 1994 roku do 30 czerwca 1998 roku. Chorych podzielono na trzy grupy w zależności od stężenia HBA1C: cukrzycy wyrównanej (< 8%), względnie wyrównanej (8–10%) i niewyrównanej (> 10%). Oceniano częstość hospitalizacji z powodu takich zaburzeń towarzyszących cukrzycy, jak: niektóre zakażenia, epizody hiper- i hipoglikemii, zaburzenia elektrolitowe, a także koszty leczenia. Aby wyeliminować wpływ przypadkowych parametrów w poszczególnych grupach, zastosowano wieloczynnikową analizę statystyczną, obejmującą okres 3 lat.

WYNIKI. Z 2394 chorych na cukrzycę około 10% (251 osób) hospitalizowano przynajmniej raz z powodu wczesnych powikłań choroby — łącznie odnotowano 447 przyjęć. Ustalono, że w okresie objętym analizą liczba hospitalizacji w grupie chorych na cukrzycę wyrównaną wynosiła 13 na 100 chorych, w grupie cukrzycy względnie wyrównanej — 16 na 100, a w grupie chorych na cukrzycę niewyrównaną — 31 hospitalizacji na 100 chorych (p < 0,05). Skorygowane średnie koszty wynosiły odpowiednio około 970, 1380 i 3040 USD. U osób z późnymi powikłaniami choroby, którzy stanowili 30% badanej populacji, częstość przyjęć i koszty związane z hospitalizacjami były wyższe. Częstość ta w poszczególnych grupach wynosiła 30, 38 i 74 na 100 pacjentów, natomiast średnie koszty leczenia — odpowiednio 2610, 3810 i 8320 USD w poddanym analizie okresie 3 lat.

WNIOSKI. W typowej praktyce lekarskiej poprawa kontroli glikemii wiąże się ze zmniejszeniem częstości hospitalizacji z powodu wczesnych powikłań cukrzycy, a w związku z tym z redukcją kosztów leczenia w okresie 3-letnim. Te potencjalne korzyści mogą wpływać na decyzje o wdrożeniu nowych metod leczenia cukrzycy.

Abstract

WSTĘP. W literaturze są dostępne jedynie ograniczone dane dotyczące wpływu kontroli glikemii na koszty leczenia chorych na cukrzycę. Celem tej pracy było zbadanie potencjalnego wpływu ściślejszej kontroli glikemii na niektóre wczesne powikłania cukrzycy i koszty ich leczenia.

MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono retrospektywne badanie obejmujące dużą grupę chorych na cukrzycę, zarejestrowanych w komputerowej bazie danych kliniki Fallon od 1 stycznia 1994 roku do 30 czerwca 1998 roku. Chorych podzielono na trzy grupy w zależności od stężenia HBA1C: cukrzycy wyrównanej (< 8%), względnie wyrównanej (8–10%) i niewyrównanej (> 10%). Oceniano częstość hospitalizacji z powodu takich zaburzeń towarzyszących cukrzycy, jak: niektóre zakażenia, epizody hiper- i hipoglikemii, zaburzenia elektrolitowe, a także koszty leczenia. Aby wyeliminować wpływ przypadkowych parametrów w poszczególnych grupach, zastosowano wieloczynnikową analizę statystyczną, obejmującą okres 3 lat.

WYNIKI. Z 2394 chorych na cukrzycę około 10% (251 osób) hospitalizowano przynajmniej raz z powodu wczesnych powikłań choroby — łącznie odnotowano 447 przyjęć. Ustalono, że w okresie objętym analizą liczba hospitalizacji w grupie chorych na cukrzycę wyrównaną wynosiła 13 na 100 chorych, w grupie cukrzycy względnie wyrównanej — 16 na 100, a w grupie chorych na cukrzycę niewyrównaną — 31 hospitalizacji na 100 chorych (p < 0,05). Skorygowane średnie koszty wynosiły odpowiednio około 970, 1380 i 3040 USD. U osób z późnymi powikłaniami choroby, którzy stanowili 30% badanej populacji, częstość przyjęć i koszty związane z hospitalizacjami były wyższe. Częstość ta w poszczególnych grupach wynosiła 30, 38 i 74 na 100 pacjentów, natomiast średnie koszty leczenia — odpowiednio 2610, 3810 i 8320 USD w poddanym analizie okresie 3 lat.

WNIOSKI. W typowej praktyce lekarskiej poprawa kontroli glikemii wiąże się ze zmniejszeniem częstości hospitalizacji z powodu wczesnych powikłań cukrzycy, a w związku z tym z redukcją kosztów leczenia w okresie 3-letnim. Te potencjalne korzyści mogą wpływać na decyzje o wdrożeniu nowych metod leczenia cukrzycy.

Get Citation

Keywords

cukrzyca; kontrola glikemii; koszty leczenia

About this article
Title

Potencjalne zmniejszenie kosztów leczenia cukrzycy związane z poprawą kontroli glikemii

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 2, No 2 (2001): Practical Diabetology

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

142-150

Published online

2001-03-08

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2001;2(2):142-150.

Keywords

cukrzyca
kontrola glikemii
koszty leczenia

Authors

Joseph Menzin
Clare Langley-Hawthorne
Mark Friedman i wsp.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl