open access

Vol 2, No 3 (2001): Practical Diabetology
Other materials agreed with the Editors
Submitted: 2012-01-02
Published online: 2001-06-15
Get Citation

Wpływ hiperinsulinemii na częstość zgonów z powodu pierwotnego raka wątroby i nowotworów o innych lokalizacjach

Beverley Balkau, Henry S. Kahn, Dominigue Courbon, Eveline Eschwége, Pierre Ducimetiére
Diabetologia Praktyczna 2001;2(3):209-427.

open access

Vol 2, No 3 (2001): Practical Diabetology
Original articles (translated)
Submitted: 2012-01-02
Published online: 2001-06-15

Abstract

WSTĘP. Celem pracy jest wykazanie związku insulinemii z umieralnością z powodu nowotworów o różnych lokalizacjach.
MATERIAŁ I METODY. Prospektywne badanie kohortowe objęło 6237 aktywnych zawodowo mężczyzn w wieku 44-55 lat (w momencie rozpoczęcia badania), niechorujących na cukrzycę. Oceniano umieralność z powodu nowotworów w odniesieniu do wyjściowych stężeń insuliny na czczo oraz 2 godziny po doustnym obciążeniu 75 g glukozy.
WYNIKI. Podczas 23,8 lat obserwacji w grupie 6237 mężczyzn zmarło 1739, z tego 778 (45%) z powodu nowotworów. Częstość zgonów z powodu pierwotnego raka wątroby wykazywała silny związek z wyjściową hiperinsulinemią, zarówno na czczo (ryzyko względne 2,72; 95% CI: 1,87–3,94), jak i w 2. godzinie testu tolerancji glukozy (3,41; 2,23-5,21) - po korekcji względem wieku. Natomiast u osób z podwyższonym stężeniem insuliny na czczo obserwowano zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów wargi, jamy ustnej i gardła (ryzyko względne 0,55; 0,41-0,75) oraz krtani (ryzyko względne 0,63; 0,47-0,83). Stężenie insuliny 2 godziny po obciążeniu glukozą było odwrotnie proporcjonalne do częstości zgonów z powodu raka żołądka (ryzyko względne 0,62; 0,43-0,90) i krtani (0,66; 0,50-0,89). Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka zależności te pozostawały niezmienione. W analizie podgrup - mężczyzn palących tytoń oraz nienadużywających alkoholu - stężenia insuliny wykazywały ujemny związek z częstością zgonów z powodu wymienionych nowotworów.
WNIOSKI. Hiperinsulinemia obwodowa (wskaźnik bardzo wysokich stężeń insuliny w układzie żyły wrotnej) koreluje ze zwiększeniem umieralności z powodu pierwotnego raka wątroby u mężczyzn niechorujących na cukrzycę. Odwrotną zależność wykazano dla nowotworów wargi, jamy ustnej, gardła, krtani oraz żołądka.

Abstract

WSTĘP. Celem pracy jest wykazanie związku insulinemii z umieralnością z powodu nowotworów o różnych lokalizacjach.
MATERIAŁ I METODY. Prospektywne badanie kohortowe objęło 6237 aktywnych zawodowo mężczyzn w wieku 44-55 lat (w momencie rozpoczęcia badania), niechorujących na cukrzycę. Oceniano umieralność z powodu nowotworów w odniesieniu do wyjściowych stężeń insuliny na czczo oraz 2 godziny po doustnym obciążeniu 75 g glukozy.
WYNIKI. Podczas 23,8 lat obserwacji w grupie 6237 mężczyzn zmarło 1739, z tego 778 (45%) z powodu nowotworów. Częstość zgonów z powodu pierwotnego raka wątroby wykazywała silny związek z wyjściową hiperinsulinemią, zarówno na czczo (ryzyko względne 2,72; 95% CI: 1,87–3,94), jak i w 2. godzinie testu tolerancji glukozy (3,41; 2,23-5,21) - po korekcji względem wieku. Natomiast u osób z podwyższonym stężeniem insuliny na czczo obserwowano zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów wargi, jamy ustnej i gardła (ryzyko względne 0,55; 0,41-0,75) oraz krtani (ryzyko względne 0,63; 0,47-0,83). Stężenie insuliny 2 godziny po obciążeniu glukozą było odwrotnie proporcjonalne do częstości zgonów z powodu raka żołądka (ryzyko względne 0,62; 0,43-0,90) i krtani (0,66; 0,50-0,89). Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka zależności te pozostawały niezmienione. W analizie podgrup - mężczyzn palących tytoń oraz nienadużywających alkoholu - stężenia insuliny wykazywały ujemny związek z częstością zgonów z powodu wymienionych nowotworów.
WNIOSKI. Hiperinsulinemia obwodowa (wskaźnik bardzo wysokich stężeń insuliny w układzie żyły wrotnej) koreluje ze zwiększeniem umieralności z powodu pierwotnego raka wątroby u mężczyzn niechorujących na cukrzycę. Odwrotną zależność wykazano dla nowotworów wargi, jamy ustnej, gardła, krtani oraz żołądka.
Get Citation

Keywords

hiperinsulinemia; mężczyźni bez cukrzycy; rak wątroby; rak żołądka; rak nerki; rak wargi; rak jamy ustnej

About this article
Title

Wpływ hiperinsulinemii na częstość zgonów z powodu pierwotnego raka wątroby i nowotworów o innych lokalizacjach

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 2, No 3 (2001): Practical Diabetology

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

209-427

Published online

2001-06-15

Page views

848

Article views/downloads

2556

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2001;2(3):209-427.

Keywords

hiperinsulinemia
mężczyźni bez cukrzycy
rak wątroby
rak żołądka
rak nerki
rak wargi
rak jamy ustnej

Authors

Beverley Balkau
Henry S. Kahn
Dominigue Courbon
Eveline Eschwége
Pierre Ducimetiére

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl