open access

Vol 3, Supp. B (2002): Practical Diabetology
Review paper
Published online: 2003-02-10
Get Citation

Edukacja terapeutyczna chorych na cukrzycę

Wiesław Zarzycki, Elżbieta Popławska

open access

Vol 3, Supp. B (2002): Practical Diabetology
Review articles (submitted)
Published online: 2003-02-10

Abstract


Pojęcie edukacji terapeutycznej ma długą historię, chociaż prawdziwe znaczenie tej metody postępowania zostało upowszechnione dopiero w ostatnich latach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) włączyła edukację leczniczą do modeli postępowania w chorobach przewlekłych. Wiedza pacjenta o chorobie poprawia bowiem jego współpracę z personelem medycznym. Edukacja jest szczególnie ważna w cukrzycy, ponieważ stosowanie się chorych do zaleceń medycznych i zapobieganie powstawaniu ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy wpływa na jakość życia. Edukacja terapeutyczna powinna być prowadzona przez zawodowych edukatorów w małych grupach. Kursy powinny dotyczyć wszystkich zagadnień związanych z leczeniem tej choroby. Przy doborze osób do poszczególnych grup należy uwzględnić środowisko oraz problemy chorych. Edukacja może znacząco poprawić efektywność procesu leczniczego prowadzonego przez personel medyczny, przez co zmieni się na korzyść jakość życia tych pacjentów.

Abstract


Pojęcie edukacji terapeutycznej ma długą historię, chociaż prawdziwe znaczenie tej metody postępowania zostało upowszechnione dopiero w ostatnich latach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) włączyła edukację leczniczą do modeli postępowania w chorobach przewlekłych. Wiedza pacjenta o chorobie poprawia bowiem jego współpracę z personelem medycznym. Edukacja jest szczególnie ważna w cukrzycy, ponieważ stosowanie się chorych do zaleceń medycznych i zapobieganie powstawaniu ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy wpływa na jakość życia. Edukacja terapeutyczna powinna być prowadzona przez zawodowych edukatorów w małych grupach. Kursy powinny dotyczyć wszystkich zagadnień związanych z leczeniem tej choroby. Przy doborze osób do poszczególnych grup należy uwzględnić środowisko oraz problemy chorych. Edukacja może znacząco poprawić efektywność procesu leczniczego prowadzonego przez personel medyczny, przez co zmieni się na korzyść jakość życia tych pacjentów.
Get Citation

Keywords

edukacja terapeutyczna; cukrzyca; jakość życia

About this article
Title

Edukacja terapeutyczna chorych na cukrzycę

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 3, Supp. B (2002): Practical Diabetology

Article type

Review paper

Pages

21-26

Published online

2003-02-10

Keywords

edukacja terapeutyczna
cukrzyca
jakość życia

Authors

Wiesław Zarzycki
Elżbieta Popławska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl