Vol 5, Supp. D (2004): Practical Diabetology
Guidelines / Expert consensus
Submitted: 2012-01-02
Published online: 2005-01-03
Get Citation

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

PD redaction
Vol 5, Supp. D (2004): Practical Diabetology
Guidelines
Submitted: 2012-01-02
Published online: 2005-01-03

Abstract

Spis treści

Przedmowa
1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii
2. Zasady prewencji i opóźniania rozwoju cukrzycy typu 1
3. Zasady prewencji i opóźniania rozwoju cukrzycy typu 2
4. Oznaczanie glikemii u chorych na cukrzycę
5. Oznaczanie glikemii w celu monitorowania leczenia cukrzycy
6. Oznaczanie hemoglobiny glikowanej
7. Określenie wartości docelowych w leczeniu cukrzycy
8. Zasady opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę
9. Zalecenia żywieniowe dla chorych na cukrzycę
10. Zasady podejmowania wysiłku fizycznego u chorych na cukrzycę
11. Zwalczanie palenia tytoniu
12. Stosowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych w terapii cukrzycy typu 2
13. Insulinoterapia
14. Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę
15. Leczenie hiperlipidemii
16. Zasady postępowania przy obniżonej glikemii
17. Ostre powikłania hiperglikemii
18. Zasady rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę
19. Postępowanie w ostrym zespole wieńcowym u chorych na cukrzycę — leczenie hipoglikemizujące
20. Badania przesiewowe w kierunku nefropatii i jej leczenie
21. Zasady leczenia retinopatii cukrzycowej
22. Neuropatia cukrzycowa
23. Zespół stopy cukrzycowej
24. Cukrzyca u dzieci i młodzieży
25. Cukrzyca u kobiet w ciąży — wytyczne postępowania
26. Zasady przygotowania chorego na cukrzycę do zabiegu operacyjnego
27. Cukrzyca u osób w podeszłym wieku

Abstract

Spis treści

Przedmowa
1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii
2. Zasady prewencji i opóźniania rozwoju cukrzycy typu 1
3. Zasady prewencji i opóźniania rozwoju cukrzycy typu 2
4. Oznaczanie glikemii u chorych na cukrzycę
5. Oznaczanie glikemii w celu monitorowania leczenia cukrzycy
6. Oznaczanie hemoglobiny glikowanej
7. Określenie wartości docelowych w leczeniu cukrzycy
8. Zasady opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę
9. Zalecenia żywieniowe dla chorych na cukrzycę
10. Zasady podejmowania wysiłku fizycznego u chorych na cukrzycę
11. Zwalczanie palenia tytoniu
12. Stosowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych w terapii cukrzycy typu 2
13. Insulinoterapia
14. Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę
15. Leczenie hiperlipidemii
16. Zasady postępowania przy obniżonej glikemii
17. Ostre powikłania hiperglikemii
18. Zasady rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę
19. Postępowanie w ostrym zespole wieńcowym u chorych na cukrzycę — leczenie hipoglikemizujące
20. Badania przesiewowe w kierunku nefropatii i jej leczenie
21. Zasady leczenia retinopatii cukrzycowej
22. Neuropatia cukrzycowa
23. Zespół stopy cukrzycowej
24. Cukrzyca u dzieci i młodzieży
25. Cukrzyca u kobiet w ciąży — wytyczne postępowania
26. Zasady przygotowania chorego na cukrzycę do zabiegu operacyjnego
27. Cukrzyca u osób w podeszłym wieku
Get Citation
About this article
Title

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 5, Supp. D (2004): Practical Diabetology

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

1-36

Published online

2005-01-03

Page views

753

Authors

PD redaction

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl