open access

Vol 7, No 1 (2006): Practical Diabetology
Research paper
Published online: 2006-02-13
Get Citation

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu AVANDIA (rosiglitazon) w leczeniu cukrzycy typu 2 - program ROSE

Jacek Sieradzki, Przemysław Witek, Teresa Koblik, Paweł Kapuściński, Jacek Cybulski, grupa badaczy ROSE
Diabetologia Praktyczna 2006;7(1):1-7.

open access

Vol 7, No 1 (2006): Practical Diabetology
Original articles (submitted)
Published online: 2006-02-13

Abstract

WSTĘP. Z punktu widzenia patogenetycznego obiecującą grupą leków w terapii cukrzycy typu 2 są tiazolidinediony - agoniści receptorów PPARγ. Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania rosiglitazonu (AVANDIA) w cukrzycy typu 2.
MATERIAŁ I METODY. Do badania włączono 120 chorych na cukrzycę typu 2, w wieku 40-65 lat, u których za pomocą wcześniej stosowanego leczenia nie uzyskano wyrównania metabolicznego. Początkowo zalecano rosiglitazon w dawce 4 mg raz na dobę i ewentualnie podczas kolejnych wizyt zwiększano dawkę do 8 mg na dobę. Oceniano hemoglobinę glikowaną (HbA1c) oraz insulinemię na czczo, wyjściowo i na zakończenie badania, po 6 miesiącach obserwacji. Badanych podzielono na dwie grupy, ze względu na medianę wyjściowej wartości HbA1c: grupa A (n = 45, HbA1c ≤ 7,51%), grupa B (n = 44, HbA1c > 7,51%).
WYNIKI. W grupie A średnia wartość HbA1c zmieniła się z 6,77% na 7,28%, a w grupie B z 9,34% na 9,07%. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę między zmianami (Δ) wartości HbA1c u pacjentów w grupach A i B (p = 0,0012). Obniżenie stężenia HbA1c względem wartości wyjściowych stwierdzono u 8 chorych w grupie A (17,8%) i u 24 chorych w grupie B (54,5%); p = 0,0003. W czasie wizyty końcowej stwierdzono, że w grupie B było więcej osób (n = 27, 61,4%), u których stężenie cholesterolu frakcji LDL było mniejsze od mediany dla tego parametru (LDL ≤ 125 mg/dl) niż w grupie A (n = 17, 37,8%); p = 0,0224.
WNIOSKI. Najlepszych efektów terapii rosiglitazonem należy się spodziewać w grupie otyłych chorych ze źle wyrównaną cukrzycą typu 2 i zaburzeniami lipidowymi. W badaniu nie obserwowano poważnych działań niepożądanych, co potwierdza, że lek ten jest bezpieczny, przy uwzględnieniu znanych przeciwwskazań do jego stosowania.

Abstract

WSTĘP. Z punktu widzenia patogenetycznego obiecującą grupą leków w terapii cukrzycy typu 2 są tiazolidinediony - agoniści receptorów PPARγ. Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania rosiglitazonu (AVANDIA) w cukrzycy typu 2.
MATERIAŁ I METODY. Do badania włączono 120 chorych na cukrzycę typu 2, w wieku 40-65 lat, u których za pomocą wcześniej stosowanego leczenia nie uzyskano wyrównania metabolicznego. Początkowo zalecano rosiglitazon w dawce 4 mg raz na dobę i ewentualnie podczas kolejnych wizyt zwiększano dawkę do 8 mg na dobę. Oceniano hemoglobinę glikowaną (HbA1c) oraz insulinemię na czczo, wyjściowo i na zakończenie badania, po 6 miesiącach obserwacji. Badanych podzielono na dwie grupy, ze względu na medianę wyjściowej wartości HbA1c: grupa A (n = 45, HbA1c ≤ 7,51%), grupa B (n = 44, HbA1c > 7,51%).
WYNIKI. W grupie A średnia wartość HbA1c zmieniła się z 6,77% na 7,28%, a w grupie B z 9,34% na 9,07%. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę między zmianami (Δ) wartości HbA1c u pacjentów w grupach A i B (p = 0,0012). Obniżenie stężenia HbA1c względem wartości wyjściowych stwierdzono u 8 chorych w grupie A (17,8%) i u 24 chorych w grupie B (54,5%); p = 0,0003. W czasie wizyty końcowej stwierdzono, że w grupie B było więcej osób (n = 27, 61,4%), u których stężenie cholesterolu frakcji LDL było mniejsze od mediany dla tego parametru (LDL ≤ 125 mg/dl) niż w grupie A (n = 17, 37,8%); p = 0,0224.
WNIOSKI. Najlepszych efektów terapii rosiglitazonem należy się spodziewać w grupie otyłych chorych ze źle wyrównaną cukrzycą typu 2 i zaburzeniami lipidowymi. W badaniu nie obserwowano poważnych działań niepożądanych, co potwierdza, że lek ten jest bezpieczny, przy uwzględnieniu znanych przeciwwskazań do jego stosowania.
Get Citation

Keywords

cukrzyca; insulinooporność; tiazolidinediony

About this article
Title

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu AVANDIA (rosiglitazon) w leczeniu cukrzycy typu 2 - program ROSE

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 7, No 1 (2006): Practical Diabetology

Article type

Research paper

Pages

1-7

Published online

2006-02-13

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2006;7(1):1-7.

Keywords

cukrzyca
insulinooporność
tiazolidinediony

Authors

Jacek Sieradzki
Przemysław Witek
Teresa Koblik
Paweł Kapuściński
Jacek Cybulski
grupa badaczy ROSE

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl