open access

Vol 4, Supp. B (2015)
Other materials agreed with the Editors
Submitted: 2016-02-26
Accepted: 2016-02-26
Published online: 2016-02-26
Get Citation

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4)

Janusz Gumprecht

open access

Vol 4, Supp. B (2015)
Review articles (translated)
Submitted: 2016-02-26
Accepted: 2016-02-26
Published online: 2016-02-26

Abstract

Leki opierające się w swym działaniu na efekcie inkrety nowym, tzw. gliptyny, czyli inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), stanowią współcześnie jeden z obiecujących wyborów terapeutycznych. Od dłuższego czasu wiadomo, że skutecznie poprawiają kontrolę glikemii, co znajduje odzwierciedlenie w istotnej redukcji odsetka HbA1c, nie przyczyniają się do częstszego występowania hipoglikemii ani przyrostu masy ciała i nie wywołują istotnych działań niepożądanych. Ale czy te informacje wystarczają do określenia ich mianem bezpiecznych? Z pewnością nie, gdyż współcześnie bezpieczeństwo terapii hipoglikemizującej musi uwzględniać również i przede wszystkim aspekt wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Gliptyny, oprócz działania przeciwcukrzycowego, mają wszechstronne działanie plejotropowe, a dodatkowo są bezpieczne w aspekcie ryzyka sercowo naczyniowego, co udowodniono na podstawie dużych badań klinicznych, takich jak SAVOR-TIMI, EXAMINE czy najnowszego — badania TECOS. Przyszłość pokaże, czy długoterminowa obserwacja chorych leczonych przy zastosowaniu gliptyn, kolejne badania z ich udziałem potwierdzą dotychczasową wiedzę i oczekiwania związane z tą klasą leków.  

Abstract

Leki opierające się w swym działaniu na efekcie inkrety nowym, tzw. gliptyny, czyli inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), stanowią współcześnie jeden z obiecujących wyborów terapeutycznych. Od dłuższego czasu wiadomo, że skutecznie poprawiają kontrolę glikemii, co znajduje odzwierciedlenie w istotnej redukcji odsetka HbA1c, nie przyczyniają się do częstszego występowania hipoglikemii ani przyrostu masy ciała i nie wywołują istotnych działań niepożądanych. Ale czy te informacje wystarczają do określenia ich mianem bezpiecznych? Z pewnością nie, gdyż współcześnie bezpieczeństwo terapii hipoglikemizującej musi uwzględniać również i przede wszystkim aspekt wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Gliptyny, oprócz działania przeciwcukrzycowego, mają wszechstronne działanie plejotropowe, a dodatkowo są bezpieczne w aspekcie ryzyka sercowo naczyniowego, co udowodniono na podstawie dużych badań klinicznych, takich jak SAVOR-TIMI, EXAMINE czy najnowszego — badania TECOS. Przyszłość pokaże, czy długoterminowa obserwacja chorych leczonych przy zastosowaniu gliptyn, kolejne badania z ich udziałem potwierdzą dotychczasową wiedzę i oczekiwania związane z tą klasą leków.  

Get Citation

Keywords

DPP-4, bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe, cukrzyca typu 2

About this article
Title

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4)

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 4, Supp. B (2015)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

19-24

Published online

2016-02-26

Page views

343

Article views/downloads

1207

Keywords

DPP-4
bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe
cukrzyca typu 2

Authors

Janusz Gumprecht

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl