Vol 4, Supp. B (2015)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2016-02-26

open access

Page views 437
Article views/downloads 1494
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4)

Janusz Gumprecht

Abstract

Leki opierające się w swym działaniu na efekcie inkrety nowym, tzw. gliptyny, czyli inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), stanowią współcześnie jeden z obiecujących wyborów terapeutycznych. Od dłuższego czasu wiadomo, że skutecznie poprawiają kontrolę glikemii, co znajduje odzwierciedlenie w istotnej redukcji odsetka HbA1c, nie przyczyniają się do częstszego występowania hipoglikemii ani przyrostu masy ciała i nie wywołują istotnych działań niepożądanych. Ale czy te informacje wystarczają do określenia ich mianem bezpiecznych? Z pewnością nie, gdyż współcześnie bezpieczeństwo terapii hipoglikemizującej musi uwzględniać również i przede wszystkim aspekt wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Gliptyny, oprócz działania przeciwcukrzycowego, mają wszechstronne działanie plejotropowe, a dodatkowo są bezpieczne w aspekcie ryzyka sercowo naczyniowego, co udowodniono na podstawie dużych badań klinicznych, takich jak SAVOR-TIMI, EXAMINE czy najnowszego — badania TECOS. Przyszłość pokaże, czy długoterminowa obserwacja chorych leczonych przy zastosowaniu gliptyn, kolejne badania z ich udziałem potwierdzą dotychczasową wiedzę i oczekiwania związane z tą klasą leków.  

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file