open access

Vol 4, Supp. B (2015)
Other materials agreed with the Editors
Submitted: 2016-02-25
Accepted: 2016-02-25
Published online: 2016-02-26
Get Citation

Wpływ leczenia krótkotrwałym dożylnym wlewem insuliny na długoterminowe wyrównanie metaboliczne chorych na cukrzycę typu 2

Małgorzata Gilewska, Maciej Pawłowski, Natalia Szyłło, Jerzy Loba, Leszek Czupryniak

open access

Vol 4, Supp. B (2015)
Original articles (translated)
Submitted: 2016-02-25
Accepted: 2016-02-25
Published online: 2016-02-26

Abstract

Wstęp i cel. Osiągnięcie optymalnej kontroli metabolicznej w warunkach ambulatoryjnych w grupie otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 może być trudne pomimo stosowania wysokich dawek insuliny. Zastosowanie ciągłego dożylnego wlewu insuliny (CIVII) w warunkach szpitalnych prowadzi do szybkiej poprawy kontroli metabolicznej, jednak trudno określić jaki jest długotrwały efekt takiego postępowania. Celem badania była ocena wpływu krótkotrwałego CIVII na długoterminowe wyrównanie metaboliczne w grupie otyłych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2.

Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 36 chorych z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną, hospitalizowanych z powodu niezadowalającej kontroli metabolicznej choroby [23 kobiety i 13 mężczyzn, śr. wiek (± SD) 59,9 ± 7,7 lat, czas trwania cukrzycy 6,3 ± 3,0 lata, masa ciała 92,9 ± 19,1 kg, BMI 33,5 ± 5,8 kg/m2, HbA1c 9,7 ± 1,8%]. Grupę kontrolną stanowiło 24 pacjentów leczonych ambulatoryjnie (śr. wiek 61,3 ± 7,2 lat, BMI 32,8 ± 5,1 kg/m2, HbA1c 9,4 ± 1,6%). Przed i 6 miesięcy po zastosowaniu CIVII oceniano parametry antropometryczne, ciśnienie tętnicze, wartość HbA1c, lipidogram. CIVII, składający się z wlewu podstawowego i trzech 90-minutowych bolusów posiłkowych, stosowany był przez co najmniej 72 godziny. Co 90–120 min wykonywano pomiary glikemii z krwi włośniczkowej i modyfikowano szybkość wlewu insuliny. Te same parametry oceniono w grupie kontrolnej na początku i po 6 miesiącach badania. U chorych przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe utrzymywano stałe dawki leków przez cały okres badania.

Wyniki. Sześć miesięcy po zastosowaniu CIVII u chorych z cukrzycą typu 2 stężenie HbA1c obniżyło się z 9,7 ± 1,8 do 8,8 ± 1,6% (p < 0,05). Nie odnotowano zmiany masy ciała, obwodu talii, ciśnienia tętniczego czy wartości lipidogramu. Bezpośrednio po zastosowaniu CIVII dobowa dawka insuliny zmniejszyła się z 64,5 ± 24,6 do 50,7 ± 10,8 j./dobę (p < 0,05). Po 6 miesiącach dobowe zapotrzebowanie na insulinę było zbliżone do wartości wyjściowych. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano istotnych różnic analizowanych parametrów.

Wnioski. W grupie pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 z nieprawidłową kontrolą metaboliczną zastosowanie CIVII może prowadzić do długoterminowej poprawy kontroli glikemii, nie wywierając wpływu na masę ciała i inne parametry metaboliczne.

Abstract

Wstęp i cel. Osiągnięcie optymalnej kontroli metabolicznej w warunkach ambulatoryjnych w grupie otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 może być trudne pomimo stosowania wysokich dawek insuliny. Zastosowanie ciągłego dożylnego wlewu insuliny (CIVII) w warunkach szpitalnych prowadzi do szybkiej poprawy kontroli metabolicznej, jednak trudno określić jaki jest długotrwały efekt takiego postępowania. Celem badania była ocena wpływu krótkotrwałego CIVII na długoterminowe wyrównanie metaboliczne w grupie otyłych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2.

Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 36 chorych z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną, hospitalizowanych z powodu niezadowalającej kontroli metabolicznej choroby [23 kobiety i 13 mężczyzn, śr. wiek (± SD) 59,9 ± 7,7 lat, czas trwania cukrzycy 6,3 ± 3,0 lata, masa ciała 92,9 ± 19,1 kg, BMI 33,5 ± 5,8 kg/m2, HbA1c 9,7 ± 1,8%]. Grupę kontrolną stanowiło 24 pacjentów leczonych ambulatoryjnie (śr. wiek 61,3 ± 7,2 lat, BMI 32,8 ± 5,1 kg/m2, HbA1c 9,4 ± 1,6%). Przed i 6 miesięcy po zastosowaniu CIVII oceniano parametry antropometryczne, ciśnienie tętnicze, wartość HbA1c, lipidogram. CIVII, składający się z wlewu podstawowego i trzech 90-minutowych bolusów posiłkowych, stosowany był przez co najmniej 72 godziny. Co 90–120 min wykonywano pomiary glikemii z krwi włośniczkowej i modyfikowano szybkość wlewu insuliny. Te same parametry oceniono w grupie kontrolnej na początku i po 6 miesiącach badania. U chorych przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe utrzymywano stałe dawki leków przez cały okres badania.

Wyniki. Sześć miesięcy po zastosowaniu CIVII u chorych z cukrzycą typu 2 stężenie HbA1c obniżyło się z 9,7 ± 1,8 do 8,8 ± 1,6% (p < 0,05). Nie odnotowano zmiany masy ciała, obwodu talii, ciśnienia tętniczego czy wartości lipidogramu. Bezpośrednio po zastosowaniu CIVII dobowa dawka insuliny zmniejszyła się z 64,5 ± 24,6 do 50,7 ± 10,8 j./dobę (p < 0,05). Po 6 miesiącach dobowe zapotrzebowanie na insulinę było zbliżone do wartości wyjściowych. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano istotnych różnic analizowanych parametrów.

Wnioski. W grupie pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 z nieprawidłową kontrolą metaboliczną zastosowanie CIVII może prowadzić do długoterminowej poprawy kontroli glikemii, nie wywierając wpływu na masę ciała i inne parametry metaboliczne.

Get Citation

Keywords

cukrzyca typu 2, insulinooporność, hiperglikemia, dożylny wlew insuliny

About this article
Title

Wpływ leczenia krótkotrwałym dożylnym wlewem insuliny na długoterminowe wyrównanie metaboliczne chorych na cukrzycę typu 2

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 4, Supp. B (2015)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

1-6

Published online

2016-02-26

Page views

473

Article views/downloads

4160

Keywords

cukrzyca typu 2
insulinooporność
hiperglikemia
dożylny wlew insuliny

Authors

Małgorzata Gilewska
Maciej Pawłowski
Natalia Szyłło
Jerzy Loba
Leszek Czupryniak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl