Diabetologia Kliniczna 4 2015-2

 

Głos zarządu

klupa.jpg 

Szanowni Państwo

 

Od lat moja aktywność kliniczna i naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych z leczeniem cukrzycy typu 1, szczególnie opartym na zaawansowanych technologiach, takich jak osobiste pompy insulinowe czy systemy ciągłego monitorowania glikemii.

Zagadnieniami przede wszystkim z tego zakresu zajmuję się także w ramach prac w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Przypadł mi w udziale zaszczyt koordynacji prac nad „Szkołą Pompową” — inicjatywą, której efektem ma być standaryzacja zasad leczenia z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych. Cały cykl szkolenia trwa około roku, rozpoczyna się i kończy kursami, odpowiednio otwierającym i podsumowującym, kluczowym chyba jednak elementem edukacji są staże w ośrodkach referencyjnych, wyspecjalizowanych w terapii „pompowej”. Egzamin końcowy dla pierwszej grupy uczestników kursu odbędzie się w styczniu 2016 roku.

Jedną z najważniejszych inicjatyw, jakich się podjąłem w ostatnich latach, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest akcja „5000 metrów nad poziomem cukru”. W grupie niemal 30 osób z cukrzycą typu 1 pokonujemy coraz wyższe góry, często w ekstremalnych warunkach pogodowych, naszym celem jest przekroczenie w przyszłym roku bariery 5000 metrów n.p.m. Relacje z dwóch spośród trzech dotąd odbytych wypraw wraz z założeniami akcji znajdziecie Państwo na łamach „Diabetologii Klinicznej”. O unikalnym charakterze tej inicjatywy decyduje fakt, iż biorą w niej udział osoby o bardzo różnym wyjściowym poziomie aktywności fizycznej, prócz osób biegających ultramaratony mamy w naszym zespole osoby aktywne przeciętnie. Zapewne nie wszystkie z nich osiągną wysokość 5000 metrów, ale wszystkie podzielą się swoimi doświadczeniami z jednoczesnych zmagań z wysoką górą i chorobą. Zachęcam Państwa gorąco do odwiedzania naszej strony (https://www.facebook.com/pages/5000-mnp-cukru/330170583818459) i do jej „zalajkowania” — pomoże nam to w poszukiwaniu sponsorów.

Chciałbym wreszcie zasygnalizować Państwu moje zaangażowanie w działania na rzecz zwiększenia środków płynących z Unii Europejskiej (EU — European Union) na badania naukowe związane z cukrzycą. W ubiegłym roku zostałem powołany przez European Association for the Study of Diabetes (EASD) do Komisji EASD-EU. Spotykamy się z przedstawicielami różnych organizacji medycznych, europosłami, członkami kluczowych komisji w ramach Parlamentu Europejskiego, przekonując ich o konieczności zwiększenia nakładów na diabetologię. Aktualnie uczestniczę w przygotowaniu dokumentu będącego krytycznym stanowiskiem EASD w sprawie sposobu dystrybucji środków w ramach programu Horyzont 2020.

Na koniec chciałbym Państwa gorąco zachęcić do współpracy. Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły dotyczące tematów pozostających w zakresie moich kompetencji, jestem otwarty na współpracę.

 

Dr hab. Tomasz Klupa, prof. UJ

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl