Vol 2, Supp. A (2013)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2013-02-11
Page views 1013
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Aneks 5. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie stosowania niskokalorycznych substancji słodzących

Diabetologia Kliniczna 2013, tom 2, supl. A

Abstract

Not available