Vol 1, No 3 (2012)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2012-09-03

open access

Page views 830
Article views/downloads 1465
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Comparison of efficacy and safety of insulin analog Novo Nordisk vs. human insulin based on the proofs from Evidence Based Medicine (EBM)

Piotr Fichna, Edward Franek, Grzegorz Gajos, Janusz Gumprecht, Teresa Koblik, Adam Krętowski, Maciej Małecki, Ewa Wender-Ożegowska, Bogumił Wolnik, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Diabetologia Kliniczna 2012;1(3):121-126.

Abstract

Pojęcie „medycyny opartej na faktach” (EBM,
evidence-based medicine) obejmuje postępowanie,
którego celem jest wiarygodne i obiektywne wnioskowanie
kliniczne, ocenianie wyników najlepszych
dostępnych dowodów naukowych dotyczących efektywności
oraz bezpieczeństwa stosowanych terapii.
Medycyna oparta na faktach pomaga przekładać
dowody naukowe, uzyskane za pomocą różnych
metod badawczych i uszeregowane pod względem
poziomu istotności.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file