Vol 1, No 2 (2012)
Announcement
Published online: 2012-06-01

open access

Page views 509
Article views/downloads 993
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Protest Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie listy leków refundowanych z dnia 1 maja 2012 roku

Leszek Czupryniak
Diabetologia Kliniczna 2012;1(2):80.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file