Vol 1, No 1 (2012)
Announcement
Published online: 2012-04-11

open access

Page views 602
Article views/downloads 917
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sprawie wykazu leków refundowanych ogłoszonego dnia 23 grudnia 2011 roku

Leszek Czupryniak
Diabetologia Kliniczna 2012;1(1):44.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file