open access

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology
Research paper
Published online: 2012-02-07
Get Citation

Częstość występowania przeciwciał przeciwtarczycowych i zaburzeń funkcji tarczycy u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1

Anna Madej, Konrad Walczak, Irmina Korzeniewska-Dyl, Elżbieta Czerniawska, Dariusz Moczulski, Agnieszka Szadkowska
Diabetologia Praktyczna 2011;12(6):223-228.

open access

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology
Original articles (submitted)
Published online: 2012-02-07

Abstract


WSTĘP.
Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy(AZT) jest jedną z chorób najczęściej współwystępujących z cukrzycą typu 1. U dorosłych pacjentów badania przesiewowe w kierunku AZT są wykonywane rzadko. Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania przeciwciał przeciwtarczycowych i zaburzeń funkcji tarczycy oraz ich związku ze stopniem wyrównania metabolicznego u dorosłych z cukrzycą typu 1.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 149 pacjentów (62 kobiety, 87 mężczyzn) w wieku 18–40 lat chorujących na cukrzycę typu 1 2–28 lat. U badanych oznaczono miano przeciwciał przeciwtarczycowych: przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) i przeciw tyreoglobulinie (anty-TG), stężenia hormonów: fT3, fT4 i TSH oraz wartość HbA1c.
WYNIKI. Obecność przeciwciał anty-TPO odnotowano u 26,9% pacjentów, anty-TG zaś — u 23,5%. Łącznie u 50 pacjentów (33,6%) zaobserwowano immunologiczne wykładniki AZT. Przeciwciała występowały istotnie częściej u kobiet (51,6 v. 20,7%; p = = 0,004). Badani, u których stwierdzono obecność przeciwciał przeciwtarczycowych, chorowali istotnie dłużej niż pozostali (15,3 v. 12,8 roku; p = 0,01). U 23 pacjentów obecność immunologicznych wykładników AZT stwierdzono po raz pierwszy. U 5 badanych z obecnością przeciwciał rozpoznano niedoczynność tarczycy. U 1 pacjenta bez immunologicznych wykładników AZT stwierdzono nadczynność tarczycy. Nie stwierdzono istotnych różnic wartości HbA1c pomiędzy pacjentami z obecnością przeciwciał i bez nich (7,11 v. 7,41; p = 0,172).
WNIOSKI. 1. U jednej trzeciej dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 stwierdza się obecność przeciwciał przeciwtarczycowych. 2. Występują one częściej u kobiet i ich obecność wiąże się z dłuższym czasem trwania cukrzycy. 3. U chorych na cukrzycę typu 1 wskazana jest ocena stężenia TSH, zaś w grupie kobiet w wieku prokreacyjnym również wykonanie badań immunologicznych w kierunku AZT. (Diabet. Prakt. 2011; 12, 6: 223–228)

Abstract


WSTĘP.
Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy(AZT) jest jedną z chorób najczęściej współwystępujących z cukrzycą typu 1. U dorosłych pacjentów badania przesiewowe w kierunku AZT są wykonywane rzadko. Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania przeciwciał przeciwtarczycowych i zaburzeń funkcji tarczycy oraz ich związku ze stopniem wyrównania metabolicznego u dorosłych z cukrzycą typu 1.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 149 pacjentów (62 kobiety, 87 mężczyzn) w wieku 18–40 lat chorujących na cukrzycę typu 1 2–28 lat. U badanych oznaczono miano przeciwciał przeciwtarczycowych: przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) i przeciw tyreoglobulinie (anty-TG), stężenia hormonów: fT3, fT4 i TSH oraz wartość HbA1c.
WYNIKI. Obecność przeciwciał anty-TPO odnotowano u 26,9% pacjentów, anty-TG zaś — u 23,5%. Łącznie u 50 pacjentów (33,6%) zaobserwowano immunologiczne wykładniki AZT. Przeciwciała występowały istotnie częściej u kobiet (51,6 v. 20,7%; p = = 0,004). Badani, u których stwierdzono obecność przeciwciał przeciwtarczycowych, chorowali istotnie dłużej niż pozostali (15,3 v. 12,8 roku; p = 0,01). U 23 pacjentów obecność immunologicznych wykładników AZT stwierdzono po raz pierwszy. U 5 badanych z obecnością przeciwciał rozpoznano niedoczynność tarczycy. U 1 pacjenta bez immunologicznych wykładników AZT stwierdzono nadczynność tarczycy. Nie stwierdzono istotnych różnic wartości HbA1c pomiędzy pacjentami z obecnością przeciwciał i bez nich (7,11 v. 7,41; p = 0,172).
WNIOSKI. 1. U jednej trzeciej dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 stwierdza się obecność przeciwciał przeciwtarczycowych. 2. Występują one częściej u kobiet i ich obecność wiąże się z dłuższym czasem trwania cukrzycy. 3. U chorych na cukrzycę typu 1 wskazana jest ocena stężenia TSH, zaś w grupie kobiet w wieku prokreacyjnym również wykonanie badań immunologicznych w kierunku AZT. (Diabet. Prakt. 2011; 12, 6: 223–228)
Get Citation

Keywords

cukrzyca typu 1; przeciwciała przeciwtarczycowe; wyrównanie metaboliczne; dorośli

About this article
Title

Częstość występowania przeciwciał przeciwtarczycowych i zaburzeń funkcji tarczycy u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology

Article type

Research paper

Pages

223-228

Published online

2012-02-07

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2011;12(6):223-228.

Keywords

cukrzyca typu 1
przeciwciała przeciwtarczycowe
wyrównanie metaboliczne
dorośli

Authors

Anna Madej
Konrad Walczak
Irmina Korzeniewska-Dyl
Elżbieta Czerniawska
Dariusz Moczulski
Agnieszka Szadkowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl