open access

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology
Research paper
Published online: 2012-02-07
Get Citation

Rola wsparcia a poziom poczucia koherencji w zmaganiu się z cukrzycą typu 2

Krystyna Kurowska, Dorota Rusińska
Diabetologia Praktyczna 2011;12(6):216-222.

open access

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology
Original articles (submitted)
Published online: 2012-02-07

Abstract


WSTĘP. Czynnikiem wpływającym na umiejętność pokonywania trudnych sytuacji związanych z chorobą oraz radzeniem sobie ze stresem jest poczucie koherencji (SOC), które wyjaśnia związek wsparcia ze zdrowiem. Wysokie SOC daje wiarę w sens życia, jego uporządkowanie oraz przewidywalność, co sprawia, że człowiek chce być zdrowy i sprawnie funkcjonować. Zasobem zewnętrznym mającym wpływ na stan zdrowia jest wsparcie społeczne.
Celem niniejszej pracy było określenie związku pomiędzy poziomem poczucia koherencji a zakresem otrzymywanego wsparcia jako predyktorów powrotu do optymalnego stanu zdrowia.
MATERIAŁ I METODY. Badania przeprowadzono wśród 75 pacjentów leczących się w Klinice Endokrynologii i Diabetologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie. Poczucie koherencji oceniono za pomocą kwestionariusza Antonovsky’ego SOC-29, a pomiar wsparcia społecznego — skalą Kmiecik-Baran.
WYNIKI. Osoby z rozpoznaną cukrzycą typu 2 różniły się między sobą poczuciem zaradności i zmienna ta korelowała z otrzymywanym wsparciem informacyjnym. Badani otrzymujący znaczące wsparcie informacyjne cieszyli się lepszą jakością życia bez powikłań cukrzycy i poczucia uzależnienia od osób trzecich.
WNIOSKI. Otrzymane wyniki pomocne mogą być w prowadzeniu edukacji i adaptacji do choroby osób z rozpoznaną cukrzycą typu 2 oraz ich rodzin. Niezbędny zakres informacji pozwoli się cieszyć lepszym stanem zdrowia. (Diabet. Prakt. 2011; 12, 6: 216–222)

Abstract


WSTĘP. Czynnikiem wpływającym na umiejętność pokonywania trudnych sytuacji związanych z chorobą oraz radzeniem sobie ze stresem jest poczucie koherencji (SOC), które wyjaśnia związek wsparcia ze zdrowiem. Wysokie SOC daje wiarę w sens życia, jego uporządkowanie oraz przewidywalność, co sprawia, że człowiek chce być zdrowy i sprawnie funkcjonować. Zasobem zewnętrznym mającym wpływ na stan zdrowia jest wsparcie społeczne.
Celem niniejszej pracy było określenie związku pomiędzy poziomem poczucia koherencji a zakresem otrzymywanego wsparcia jako predyktorów powrotu do optymalnego stanu zdrowia.
MATERIAŁ I METODY. Badania przeprowadzono wśród 75 pacjentów leczących się w Klinice Endokrynologii i Diabetologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie. Poczucie koherencji oceniono za pomocą kwestionariusza Antonovsky’ego SOC-29, a pomiar wsparcia społecznego — skalą Kmiecik-Baran.
WYNIKI. Osoby z rozpoznaną cukrzycą typu 2 różniły się między sobą poczuciem zaradności i zmienna ta korelowała z otrzymywanym wsparciem informacyjnym. Badani otrzymujący znaczące wsparcie informacyjne cieszyli się lepszą jakością życia bez powikłań cukrzycy i poczucia uzależnienia od osób trzecich.
WNIOSKI. Otrzymane wyniki pomocne mogą być w prowadzeniu edukacji i adaptacji do choroby osób z rozpoznaną cukrzycą typu 2 oraz ich rodzin. Niezbędny zakres informacji pozwoli się cieszyć lepszym stanem zdrowia. (Diabet. Prakt. 2011; 12, 6: 216–222)
Get Citation

Keywords

poczucie koherencji (SOC); wsparcie społeczne; cukrzyca typu 2

About this article
Title

Rola wsparcia a poziom poczucia koherencji w zmaganiu się z cukrzycą typu 2

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology

Article type

Research paper

Pages

216-222

Published online

2012-02-07

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2011;12(6):216-222.

Keywords

poczucie koherencji (SOC)
wsparcie społeczne
cukrzyca typu 2

Authors

Krystyna Kurowska
Dorota Rusińska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl