Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology
Review article
Published online: 2012-02-07

open access

Page views 1485
Article views/downloads 5699
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wartość HbA1c jako narzędzie do rozpoznawania cukrzycy

Małgorzata Potyralska, Elżbieta Sojka, Krzysztof Strojek
Diabetologia Praktyczna 2011;12(6):202-209.

Abstract

Cukrzyca stanowi poważny problem społeczny i medyczny. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na zabezpieczenie pacjentów przed następstwami późnych powikłań. Diagnostyka cukrzycy opiera się na pomiarze stężenia glukozy. Obecnie po wprowadzeniu przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c)do diagnostyki cukrzycy toczy się intensywna dyskusja nad przydatnością tego badania.
W niniejszej pracy dokonano przeglądu danych naukowych na temat oznaczania HbA1c z uwzględnieniem wad i zalet takiego narzędzia diagnostycznego. Przeanalizowano również dane pochodzące z badań epidemiologicznych pod kątem czułości i specyficzności HbA1c w różnych populacjach i grupach etnicznych. (Diabet. Prakt. 2011; 12, 6: 202–209)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file