open access

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology
Review article
Submitted: 2012-03-27
Published online: 2012-02-07
Get Citation

Wartość HbA1c jako narzędzie do rozpoznawania cukrzycy

Małgorzata Potyralska, Elżbieta Sojka, Krzysztof Strojek
Diabetologia Praktyczna 2011;12(6):202-209.

open access

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology
Review articles (submitted)
Submitted: 2012-03-27
Published online: 2012-02-07

Abstract

Cukrzyca stanowi poważny problem społeczny i medyczny. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na zabezpieczenie pacjentów przed następstwami późnych powikłań. Diagnostyka cukrzycy opiera się na pomiarze stężenia glukozy. Obecnie po wprowadzeniu przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c)do diagnostyki cukrzycy toczy się intensywna dyskusja nad przydatnością tego badania.
W niniejszej pracy dokonano przeglądu danych naukowych na temat oznaczania HbA1c z uwzględnieniem wad i zalet takiego narzędzia diagnostycznego. Przeanalizowano również dane pochodzące z badań epidemiologicznych pod kątem czułości i specyficzności HbA1c w różnych populacjach i grupach etnicznych. (Diabet. Prakt. 2011; 12, 6: 202–209)

Abstract

Cukrzyca stanowi poważny problem społeczny i medyczny. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na zabezpieczenie pacjentów przed następstwami późnych powikłań. Diagnostyka cukrzycy opiera się na pomiarze stężenia glukozy. Obecnie po wprowadzeniu przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c)do diagnostyki cukrzycy toczy się intensywna dyskusja nad przydatnością tego badania.
W niniejszej pracy dokonano przeglądu danych naukowych na temat oznaczania HbA1c z uwzględnieniem wad i zalet takiego narzędzia diagnostycznego. Przeanalizowano również dane pochodzące z badań epidemiologicznych pod kątem czułości i specyficzności HbA1c w różnych populacjach i grupach etnicznych. (Diabet. Prakt. 2011; 12, 6: 202–209)
Get Citation

Keywords

cukrzyca; rozpoznanie; HbA1c

About this article
Title

Wartość HbA1c jako narzędzie do rozpoznawania cukrzycy

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 12, No 6 (2011): Practical Diabetology

Article type

Review article

Pages

202-209

Published online

2012-02-07

Page views

1425

Article views/downloads

5553

Bibliographic record

Diabetologia Praktyczna 2011;12(6):202-209.

Keywords

cukrzyca
rozpoznanie
HbA1c

Authors

Małgorzata Potyralska
Elżbieta Sojka
Krzysztof Strojek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl