Tom 17, Nr 1 (2020)
Kliniczna interpretacja wyników badań
Opublikowany online: 2020-03-26
Wyświetlenia strony 657
Wyświetlenia/pobrania artykułu 43
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zastosowanie pomiaru fluorescencji NADH w ocenie mikrokrążenia

Marcin Pajkowski12, Maria Tarnawska13, Aleksandra Michnowska1, Marcin Hellmann1
Choroby Serca i Naczyń 2020;17(1):65-69.

Streszczenie

Zgromadzono przekonujące dowody na istnienie związku między zaburzeniami mikrokrążenia oraz funkcji śródbłonka a patogenezą chorób układu sercowo-naczyniowego. Dysfunkcja śródbłonka to ogólnoustrojowy proces chorobowy, w którym dochodzi do osłabienia potencjału wazodylatacyjnego i wzmożenia wazokonstrykcji. Podstawą dotychczasowych badań funkcji śródbłonka mikrokrążenia były głównie metody służące ocenie zmiany przepływu krwi w odpowiedzi na różne bodźce. Obecnie dostępna metoda oceny fluorescencji NADH pozwala badać zmiany na poziomie metabolicznym, które są zależne od przepływu krwi.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Hellmann M, Roustit M, Cracowski JL. Skin microvascular endothelial function as a biomarker in cardiovascular diseases? Pharmacol Rep. 2015; 67(4): 803–810.
 2. Flammer AJ, Anderson T, Celermajer DS, et al. The assessment of endothelial function: from research into clinical practice. Circulation. 2012; 126(6): 753–767.
 3. Shamim-Uzzaman QA, Pfenninger D, Kehrer C, et al. Altered cutaneous microvascular responses to reactive hyperaemia in coronary artery disease: a comparative study with conduit vessel responses. Clin Sci (Lond). 2002; 103(3): 267–273.
 4. Green DJ, Maiorana AJ, Siong JH, et al. Impaired skin blood flow response to environmental heating in chronic heart failure. Eur Heart J. 2006; 27(3): 338–343.
 5. Sokolnicki LA, Roberts SK, Wilkins BW, et al. Contribution of nitric oxide to cutaneous microvascular dilation in individuals with type 2 diabetes mellitus. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007; 292(1): E314–E318.
 6. Rizzoni D, Porteri E, Boari GEM, et al. Prognostic significance of small-artery structure in hypertension. Circulation. 2003; 108(18): 2230–2235.
 7. Khan F, Litchfield SJ, Stonebridge PA, et al. Lipid-lowering and skin vascular responses in patients with hypercholesterolaemia and peripheral arterial obstructive disease. Vasc Med. 1999; 4(4): 233–238.
 8. Blaise S, Hellmann M, Roustit M, et al. Oral sildenafil increases skin hyperaemia induced by iontophoresis of sodium nitroprusside in healthy volunteers. Br J Pharmacol. 2010; 160(5): 1128–1134.
 9. Abraham P, Bourgeau M, Camo M, et al. Effect of skin temperature on skin endothelial function assessment. Microvasc Res. 2013; 88: 56–60.
 10. Mahe G, Abraham P, Le Faucheur A, et al. Assessment of skin microvascular function and dysfunction with laser speckle contrast imaging. Circ Cardiovasc Imaging. 2012; 5(1): 155–163.
 11. Hellmann M, Dudziak M. Analiza kontrastu obrazu spekli laserowych — nowa metoda oceny mikrokrążenia. Choroby Serca i Naczyń. 2013; 10: 91–94.
 12. Roustit M, Hellmann M, Cracowski C, et al. Sildenafil increases digital skin blood flow during all phases of local cooling in primary Raynaud's phenomenon. Clin Pharmacol Ther. 2012; 91(5): 813–819.
 13. Piotrowski L, Urbaniak M, Jedrzejczak B, et al. Note: Flow mediated skin fluorescence — a novel technique for evaluation of cutaneous microcirculation. Rev Sci Instrum. 2016; 87(3): 036111.
 14. Gebicki J, Marcinek A, Zielonka J. Transient species in the stepwise interconversion of NADH and NAD+. Acc Chem Res. 2004; 37(6): 379–386.
 15. Mayevsky A, Rogatsky GG. Mitochondrial function in vivo evaluated by NADH fluorescence: from animal models to human studies. Am J Physiol Cell Physiol. 2007; 292(2): C615–C640.
 16. Mayevsky A, Chance B. Oxidation-reduction states of NADH in vivo: from animals to clinical use. Mitochondrion. 2007; 7(5): 330–339.
 17. Tesselaar E, Sjöberg F. Transdermal iontophoresis as an in-vivo technique for studying microvascular physiology. Microvasc Res. 2011; 81(1): 88–96.
 18. Hellmann M, Tarnawska M, Dudziak M, et al. Reproducibility of flow mediated skin fluorescence to assess microvascular function. Microvasc Res. 2017; 113: 60–64.
 19. Tarnawska M, Dorniak K, Kaszubowski M, et al. A pilot study with flow mediated skin fluorescence: a novel device to assess microvascular endothelial function in coronary artery disease. Cardiol J. 2018; 25(1): 120–127.
 20. Bugaj O, Zieliński J, Kusy K, et al. The effect of exercise on the skin content of the reduced form of NAD and its response to transient ischemia and reperfusion in highly trained athletes. Front Physiol. 2019; 10: 600.
 21. Hsu CP, Lin SJ, Chung MY, et al. Asymmetric dimethylarginine predicts clinical outcomes in ischemic chronic heart failure. Atherosclerosis. 2012; 225(2): 504–510.
 22. Katarzynska J, Borkowska A, Czajkowski P, et al. Flow mediated skin fluorescence technique reveals remarkable effect of age on microcirculation and metabolic regulation in type 1 diabetes. Microvasc Res. 2019; 124: 19–24.