Tom 16, Nr 1 (2019)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2019-03-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 928
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2934
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca riwaroksabanu w terapii stabilnej CAD

Marcin Barylski1, Artur Mamcarz2, Janusz Siebert3, Filip M. Szymański4, Krystyna Widecka5, Beata Wożakowska-Kapłon6, Krzysztof J. Filipiak7
Choroby Serca i Naczyń 2019;16(1):1-16.

Streszczenie

Na konieczność poprawy skuteczności terapii przeciwzakrzepowej w prewencji wtórnej wskazuje fakt, że intensywne leczenie przeciwpłytkowe tylko częściowo obniża ryzyko sercowo-naczyniowe. Wyniki badania COMPASS dostarczają dowodów na to, że dodatkowe zablokowanie wybranych pięter kaskady krzepnięcia może istotnie wpłynąć na dalszą prewencję poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w wybranej populacji chorych. Niniejszy dokument stanowi opinię grupy ekspertów będącą podsumowaniem najnowszej wiedzy dotyczącej leczenia przeciwzakrzepowego w stabilnej chorobie wieńcowej i chorobie tętnic obwodowych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF