Tom 16, Nr 1 (2019)
Nadciśnienie płucne
Opublikowany online: 2019-03-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 368
Wyświetlenia/pobrania artykułu 244
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku w nadciśnieniu płucnym?

Ewa Lewicka1
Choroby Serca i Naczyń 2019;16(1):24-27.

Streszczenie

Nadciśnienie płucne (PH) jest zespołem chorobowym o złożonej i wieloczynnikowej etiologii. Obecnie dyskutowane jest wprowadzenie nowej definicji PH i rozpoznawania go w przypadku stwierdzenia w cewnikowaniu serca średniego ciśnienia w tętnicy płucnej powyżej 20 mm Hg (dotąd > 25 mm Hg).W ostatnich latach stosowanie tak zwanej terapii celowanej — ukierunkowanej na patomechanizmy tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) przyczyniło się do poprawy przeżywalności w tej grupie chorych. Dalszy postęp dokonał się dzięki rozwojowi nowych strategii terapii łączonej oraz eskalacji leczenia — w celu uzyskania u chorego profilu niskiego ryzyka zgonu. Współczesne postępowanie w PAH, obok jak najszybszego rozpoznania choroby i wdrożenia specjalistycznego leczenia, obejmuje przeprowadzanie regularnych kontroli z kompleksową oceną stanu klinicznego chorych, tolerancji wysiłku i funkcji prawej komory.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. ESC Scientific Document Group . 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Respir J. 2015; 46(4): 903–975.
 2. Kopeć G, Sobień B, Podolec M, et al. The prevalence of abnormal echocardiographic findings in a sample of urban adult population. Kardiol Pol. 2014; 72(1): 42–49.
 3. Strange G, Playford D, Stewart S, et al. Pulmonary hypertension: prevalence and mortality in the Armadale echocardiography cohort. Heart. 2012; 98(24): 1805–1811.
 4. Humbert M, Sitbon O, Chaouat A, et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 173(9): 1023–1030.
 5. Peacock AJ, Murphy NF, McMurray JJV, et al. An epidemiological study of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J. 2007; 30(1): 104–109.
 6. McGoon MD, Benza RL, Escribano-Subias P, et al. Pulmonary arterial hypertension: epidemiology and registries. J Am Coll Cardiol. 2013; 62(25 Suppl): D51–9.
 7. D'Alonzo GE, Barst RJ, Ayres SM, et al. Survival in patients with primary pulmonary hypertension. Results from a national prospective registry. Ann Intern Med. 1991; 115(5): 343–349.
 8. Benza RL, Miller DP, Barst RJ, et al. An evaluation of long-term survival from time of diagnosis in pulmonary arterial hypertension from the REVEAL Registry. Chest. 2012; 142(2): 448–456.
 9. Lewicka E, Dąbrowska-Kugacka A, Chmara M, et al. Genetics and genetic testing in pulmonary arterial hypertension. J Rare Cardiovasc Dis. 2018; 3(7): 226–9.
 10. Hoeper MM, Galié N, Murali S, et al. Outcome after cardiopulmonary resuscitation in patients with pulmonary arterial hypertension. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 165(3): 341–344.
 11. Hoeper MM, Kramer T, Pan Z, et al. Mortality in pulmonary arterial hypertension: prediction by the 2015 European pulmonary hypertension guidelines risk stratification model. Eur Respir J. 2017; 50(2).
 12. Boucly A, Weatherald J, Savale L, et al. Risk assessment, prognosis and guideline implementation in pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J. 2017; 50(2).
 13. Kylhammar D, Kjellström B, Hjalmarsson C, et al. A comprehensive risk stratification at early follow-up determines prognosis in pulmonary arterial hypertension. Eur Heart J. 2018; 39(47): 4175–4181.
 14. Coghlan JG, Galiè N, Barberà JA, et al. AMBITION investigators, AMBITION Investigators. Initial use of ambrisentan plus tadalafil in pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2015; 373(9): 834–844.