open access

Vol 21, No 1-2 (2019)
Case report
Published online: 2021-03-04
Get Citation

Przeciek typu III — odległe powikłanie wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka piersiowo-brzusznego za pomocą stent-graftu branch’owego

Michał Buczek1, Maciej Juśko1, Wacław Kuczmik1
Chirurgia Polska 2019;21(1-2):27-31.
Affiliations
  1. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Angiologii i Flebologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Department of General Surgery Vascular Surgery, Angiology and Phlebology, Medical University of Silesia, Katowice)

open access

Vol 21, No 1-2 (2019)
Case reports
Published online: 2021-03-04

Abstract

W pracy przestawiono odlegle powikłanie wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka aorty piersiowo-brzusznej (TABP). W kontrolnym badaniu angio-TK 6 miesięcy po implantacji pierwotnego stent-graftu wykryto przeciek spowodowany dwumiejscowym przerwaniem ciągłości stent-graftu pomostowego do pnia trzewnego oraz pękniecie struktury stent-graftu do tętnicy krezkowej górnej. Przeciek leczono, implantując dodatkowe stent-grafty do tętnicy krezkowej górnej oraz do pnia trzewnego, uzyskując uszczelnienie stent-graftu i skuteczne wyłączenie tętniaka z krążenia.

Abstract

W pracy przestawiono odlegle powikłanie wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka aorty piersiowo-brzusznej (TABP). W kontrolnym badaniu angio-TK 6 miesięcy po implantacji pierwotnego stent-graftu wykryto przeciek spowodowany dwumiejscowym przerwaniem ciągłości stent-graftu pomostowego do pnia trzewnego oraz pękniecie struktury stent-graftu do tętnicy krezkowej górnej. Przeciek leczono, implantując dodatkowe stent-grafty do tętnicy krezkowej górnej oraz do pnia trzewnego, uzyskując uszczelnienie stent-graftu i skuteczne wyłączenie tętniaka z krążenia.

Get Citation

Keywords

przeciek typu III; stent-graft; tętniak piersiowo-brzuszny

About this article
Title

Przeciek typu III — odległe powikłanie wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka piersiowo-brzusznego za pomocą stent-graftu branch’owego

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 21, No 1-2 (2019)

Article type

Case report

Pages

27-31

Published online

2021-03-04

Page views

3640

Article views/downloads

289

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2019;21(1-2):27-31.

Keywords

przeciek typu III
stent-graft
tętniak piersiowo-brzuszny

Authors

Michał Buczek
Maciej Juśko
Wacław Kuczmik

References (9)
  1. Kalder J, Kotelis D, Jacobs MJ. [Thoracoabdominal aortic aneurysm]. Chirurg. 2016; 87(9): 797–810.
  2. Schepens MA, Verrelst PA, Ranschaert W, et al. Indications for thoracoabdominal aortic surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 140(6 Suppl): S121–4; discussion S142.
  3. Elefteriades JA. Natural history of thoracic aortic aneurysms: indications for surgery, and surgical versus nonsurgical risks. Ann Thorac Surg. 2002; 74(5): S1877–80; discussion S1892.
  4. Lin TC, Shih CC. Review of Treatment for Thoracoabdominal Aortic Aneurysm, and the Modern Experience of Multi-Branched Endograft in Taiwan. Acta Cardiol Sin. 2017; 33(1): 1–9.
  5. Lee TSQ, Chong TT, Wang JCC, et al. Case report of a type III endoleak presenting only decades after endovascular aortic repair. Int J Surg Case Rep. 2019; 56: 10–12.
  6. Leopardi M, Salerno A, Scarpelli P, et al. Type III B endoleak leading to aortic rupture after endovascular repair: analysis of errors in follow up and treatment. CVIR Endovasc. 2018; 1(1): 9.
  7. Konstantinou N, Antonopoulos CN, Jerkku T, et al. Systematic review and meta-analysis of published studies on endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms with the t-Branch off-the-shelf multibranched endograft. J Vasc Surg. 2020; 72(2): 716–725.e1.
  8. Dossabhoy SS, Simons JP, Diamond KR, et al. Reinterventions after fenestrated or branched endovascular aortic aneurysm repair. J Vasc Surg. 2018; 68(3): 669–681.
  9. Hu Z, Li Y, Peng R, et al. Multibranched Stent-Grafts for the Treatment of Thoracoabdominal Aortic Aneurysms. Journal of Endovascular Therapy. 2016; 23(4): 626–633.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl