open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2019-09-02
Get Citation

Ocena umiejętności i wiedzy na temat chirurgicznego mycia rąk wśród studentów medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podczas zajęć klinicznych.

Monika Kasperczak1, Bartosz Kończyk1, Maria Kaczmarczyk1, Tomasz Urbanek1, Wacław Kuczmik1
Chirurgia Polska 2018;20(1-2):20-25.
Affiliations
 1. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń, Angiologii i Flebologii, Wydział Lekarski Katowice, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2019-09-02

Abstract

Wstęp: Zakażenia miejsca operowanego mają niekorzystny wpływ na rekonwalescencje pacjentów. Dostosowanie się do wytycznych chirurgicznego mycia rąk jest ekonomicznym rozwiązaniem, pomagającym zapobiegać transmisji mikroorganizmów.

Materiał i metody: W ramach pracy przeprowadzono badanie, w którym oceniono wiedzę oraz umiejęt­ności w zakresie chirurgicznego mycia rąk wśród studentów medycyny kierunku lekarskiego czwartego, piątego oraz szóstego roku.

Wyniki: W badaniu oceniono czas mycia rąk oraz ilość kroków wykonanych prawidłowo w stosunku do Wytycznych Chirurgicznego Mycia Rąk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organisation). Następnie studenci wypełnili kwestionariusz dotyczący ich wiedzy na ten temat oraz doświadczenia. W badaniu student czwartego roku otrzymał średnio 5,40 punktów, student roku piątego 8,46 punktów, a student roku szóstego 9,26 punktów na 12 możliwych punktów. W jednoczynnikowej analizie ANOVA f-ratio dla ich wyników wynosiło 16,29819, p = 0,000039 dla p < 0,01.

Wnioski: Zgodnie z wynikami badania, praktyczna wiedza większości studentów na temat prawidłowe­go mycia rąk pozostaje ograniczona, co sugeruje podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie nauczania jednej z podstawowych umiejętności pracowników opieki medycznej, jaką jest prawidłowe mycie rąk.

Abstract

Wstęp: Zakażenia miejsca operowanego mają niekorzystny wpływ na rekonwalescencje pacjentów. Dostosowanie się do wytycznych chirurgicznego mycia rąk jest ekonomicznym rozwiązaniem, pomagającym zapobiegać transmisji mikroorganizmów.

Materiał i metody: W ramach pracy przeprowadzono badanie, w którym oceniono wiedzę oraz umiejęt­ności w zakresie chirurgicznego mycia rąk wśród studentów medycyny kierunku lekarskiego czwartego, piątego oraz szóstego roku.

Wyniki: W badaniu oceniono czas mycia rąk oraz ilość kroków wykonanych prawidłowo w stosunku do Wytycznych Chirurgicznego Mycia Rąk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organisation). Następnie studenci wypełnili kwestionariusz dotyczący ich wiedzy na ten temat oraz doświadczenia. W badaniu student czwartego roku otrzymał średnio 5,40 punktów, student roku piątego 8,46 punktów, a student roku szóstego 9,26 punktów na 12 możliwych punktów. W jednoczynnikowej analizie ANOVA f-ratio dla ich wyników wynosiło 16,29819, p = 0,000039 dla p < 0,01.

Wnioski: Zgodnie z wynikami badania, praktyczna wiedza większości studentów na temat prawidłowe­go mycia rąk pozostaje ograniczona, co sugeruje podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie nauczania jednej z podstawowych umiejętności pracowników opieki medycznej, jaką jest prawidłowe mycie rąk.

Get Citation

Keywords

chirurgiczne mycie rąk; antyseptyka; studenci

About this article
Title

Ocena umiejętności i wiedzy na temat chirurgicznego mycia rąk wśród studentów medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podczas zajęć klinicznych.

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 20, No 1-2 (2018)

Pages

20-25

Published online

2019-09-02

Page views

817

Article views/downloads

1441

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2018;20(1-2):20-25.

Keywords

chirurgiczne mycie rąk
antyseptyka
studenci

Authors

Monika Kasperczak
Bartosz Kończyk
Maria Kaczmarczyk
Tomasz Urbanek
Wacław Kuczmik

References (17)
 1. WHO, Global Guidelines for the prevention of surgical site infection. 2016; 27–44: 95–101.
 2. Meakins JL. Basic Surgical and Perioperative Considerations, Prevention of postoperative infection. ACS Surgery : Principles and practice. Decker Publishing Inc. 2008: 1–20.
 3. Montewka M, Skrzek A, Plewik M. Zakażenia miejsca operowanego — charakterystyka czynników ryzyka, endogennych źródeł zakażenia i metody zapobiegania. Post Mikrobiol. 2012; 51: 227–235.
 4. Hennig TJ, Werner S, Naujox K, et al. Chlorhexidine is not an essential component in alcohol-based surgical hand preparation: a comparative study of two handrubs based on a modified EN 12791 test protocol. Antimicrob Resist Infect Control. 2017; 6: 96.
 5. Thomas S, Agarwal M, Mehta G. Intraoperative glove perforation — single versus double gloving in protection against skin contamination. Postgrad Med J. 2001; 77(909): 458–460.
 6. Misteli H, Weber WP, Reck S, et al. Surgical glove perforation and the risk of surgical site infection. Arch Surg. 2009; 144(6): 553–558.
 7. Anderson DJ, Podgorny K, Berríos-Torres SI, et al. Strategies to prevent surgical site infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014; 35(6): 605–627.
 8. Dineen P. An evaluation of the duration of the surgical scrub. Surg Gynecol Obstet. 1969; 129(6): 1181–1184.
 9. Pereira LJ, Lee GM, Wade KJ. The effect of surgical handwashing routines on the microbial counts of operating room nurses. Am J Infect Control. 1990; 18(6): 354–364.
 10. Loeb MB, Wilcox L, Smaill F, et al. A randomized trial of surgical scrubbing with a brush compared to antiseptic soap alone. Am J Infect Control. 1997; 25(1): 11–15.
 11. Umit UM, Sina M, Ferhat Y, et al. Surgeon behavior and knowledge on hand scrub and skin antisepsis in the operating room. J Surg Educ. 2014; 71(2): 241–245.
 12. Hingst V, Juditzki I, Heeg P, et al. Evaluation of the efficacy of surgical hand disinfection following a reduced application time of 3 instead of 5 min. J Hosp Infect. 1992; 20(2): 79–86.
 13. Modi PD, Kumar P, Solanki R, et al. Hand Hygiene Practices Among Indian Medical Undergraduates: A Questionnaire-Based Survey. Cureus. 2017; 9(7): e1463.
 14. Salati SA, Al Kadi A. Hand Hygiene Practices in Medical Students: A Follow-Up Study. Int Sch Res Notices. 2014; 2014: 591879.
 15. Hamadah R, Kharraz R, Alshanqity A, et al. Hand Hygiene: Knowledge and Attitudes of Fourth-Year Clerkship Medical Students at Alfaisal University, College of Medicine, Riyadh, Saudi Arabia. Cureus. 2015; 7(8): e310.
 16. Gupta SK, Al Khaleefah FK, Al Harbi IS, et al. An Intervention Study for the Prevention and Control of Health Care-Associated Infection in the Critical Cares Area of a Tertiary Care Hospital in Saudi Arabia. Indian J Crit Care Med. 2018; 22(12): 858–861.
 17. Bashaw MA, Keister KJ. Perioperative Strategies for Surgical Site Infection Prevention. AORN J. 2019; 109(1): 68–78.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl