open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Case reports
Published online: 2019-09-02
Get Citation

Czy można lekceważyć łagodnego guza serca? Opis chorej ze śluzakiem serca powikłanym zatorowością, wstrząsem septycznym i zespołem wykrzepiania wewnątrznaczyniowego

Dariusz Korzeń1, Józefa Dąbek2, Wojciech Rychlik1, Barbara Korzeń1
Chirurgia Polska 2018;20(1-2):51-55.
Affiliations
  1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, Katowice Ochojec
  2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra i Klinika Kardiologii

open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Case reports
Published online: 2019-09-02

Abstract

W pracy, przedstawiono przypadek młodej kobiety, u której zdiagnozowano „de novo” śluzaka lewego przedsionka. Skrajnie ciężki przebieg choroby doprowadził do nieodwracalnych powikłań i trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym amputacji w zakresie obu kończyn dolnych. W proces diagnostyczny zaangażowany był zespół doświadczonych lekarzy, a terapia wymagała wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu medycyny zachowawczej oraz operacyjnej.  

Abstract

W pracy, przedstawiono przypadek młodej kobiety, u której zdiagnozowano „de novo” śluzaka lewego przedsionka. Skrajnie ciężki przebieg choroby doprowadził do nieodwracalnych powikłań i trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym amputacji w zakresie obu kończyn dolnych. W proces diagnostyczny zaangażowany był zespół doświadczonych lekarzy, a terapia wymagała wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu medycyny zachowawczej oraz operacyjnej.  

Get Citation

Keywords

śluzak serca, powikłania zakrzepowo-zatorowe

About this article
Title

Czy można lekceważyć łagodnego guza serca? Opis chorej ze śluzakiem serca powikłanym zatorowością, wstrząsem septycznym i zespołem wykrzepiania wewnątrznaczyniowego

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 20, No 1-2 (2018)

Pages

51-55

Published online

2019-09-02

Page views

416

Article views/downloads

509

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2018;20(1-2):51-55.

Keywords

śluzak serca
powikłania zakrzepowo-zatorowe

Authors

Dariusz Korzeń
Józefa Dąbek
Wojciech Rychlik
Barbara Korzeń

References (8)
  1. Szypuła I, Kotyla P, Zoń-Giebel A, et al. Cardiac myxoma as a cause of pseudovasculitis. A case report Reumatologia 2007; 45. ; 1: 50–52.
  2. Cohen R, Singh G, Mena D, et al. Atrial Myxoma: A Case Presentation and Review. Cardiol Res. 2012; 3(1): 41–44.
  3. Haponiuk I, Skalski JH, Wronecki K. Guzy serca red. Skalski,Religa, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003.
  4. Kołacz J, Fedak A, Dziedzic P, et al. Śluzak lewego przedsionka. Opis przypadku. Choroby Serca i Naczyń. 2005; 2: 229–231.
  5. Braun S, Schrötter H, Reynen K, et al. Myocardial infarction as complication of left atrial myxoma. Int J Cardiol. 2005; 101(1): 115–121.
  6. Ignatowicz A, Orlicz-Szczęsna G, Wysokiński A. Duży śluzak lewego przedsionka przebiegający jako uogólniona reakcja zapalna – opis przypadku. Kardiologia Polska. 2008; 66: 903–905.
  7. Dąbrowski D, Goździk A, Milnerowicz A, et al. Śluzak lewej komory serca powikłany zatorowością obwodową. Folia Cardiologica. 2017; 12(2): 216–219.
  8. Perek B, Jemielity M, Katarzyński S, et al. Leczenie chirurgiczne śluzaków serca – 20 lat doświadczeń z zastosowaniem techniki transseptalnej. Chirurgia Polska. 2002; 4: 125–131.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl