open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2019-09-02
Get Citation

Czas inflacji balonu podczas angioplastyki obwodowej — jak to robimy?

Jakub Palacz1, Robert Żurawiel1, Aleksandra Bogusz1, Jacek Hobot1, Wacław Kuczmik2
Chirurgia Polska 2018;20(1-2):26-30.
Affiliations
  1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  2. Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2019-09-02

Abstract

Wstęp: Zabiegi wewnątrznaczyniowe u pacjentów z miażdżycą tętnic poniżej więzadła pachwinowego są najczęstszymi procedurami wewnątrznaczyniowymi w chirurgii naczyniowej. Angioplastyka balonowa (PTA) jest nieodłącznym elementem prawie każdego zabiegu, bez względu na to czy decydujemy się na implantację stentu. Nie ma wytycznych ani zaleceń wskazujących jak długo należy trzymać napompowany balon do angioplastyki w obrębie zmiany miażdżycowej. Decyzja ta należy do operatora i jest oparta na jego/jej opinii i doświadczeniu. Czas inflacji balonu i jego wpływ na wynik angioplastyki do tej pory nie był przedmiotem randomizowanych badań klinicznych. Celem niniejszego badania ankietowego było określenie jaka jest praktyka i opinie na temat długości inflacji i jej ewentualnego wpływu na wynik zabiegu w zakresie tętnic poniżej więzadła pachwinowego.

Materiał i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe składające się z 6 pytań. Ankiety wypełniło 92 chirurgów naczyniowych i radiologów interwencyjnych podczas dwóch dużych, międzynarodowych konferencji naczyniowych w Polsce.

Wyniki: Podczas angioplastyki tętnicy udowej powierzchownej (SFA) ankietowani stosują różne czasy inflacji balonu. Jedynie 6/92 (6,5%) operatorów zawsze implantuje stent. Respondenci wykonujący więcej zabiegów rocznie, chętniej i częściej implantują stenty. Operatorzy wykonujący ponad 100 zabiegów rocznie w obrębie SFA preferują krótsze czasy inflacji (45%: 61–90 sekund), podczas gdy ci wykonujący do 100 zabiegów wykonują dłuższe inflacje (62%: 121–180 sekund). Ankietowani, którzy deklarują stosowanie dłuższych inflacji lepiej oceniają wyniki swoich angioplastyk.

Wnioski: Pośród operatorów są różne podejścia do czasu inflacji balonu podczas PTA, najczęściej oparte na opiniach na temat jego możliwego wpływu na wynik angioplastyki. Wielu praktyków uważa, że dłuższe inflacje dają lepsze rezultaty. Randomizowane badanie kliniczne sprawdzające wpływ czasu inflacji balonu na wynik angioplastyki mogłoby stać się ewentualną podstawą do stworzenia zaleceń w tej kwestii.

Abstract

Wstęp: Zabiegi wewnątrznaczyniowe u pacjentów z miażdżycą tętnic poniżej więzadła pachwinowego są najczęstszymi procedurami wewnątrznaczyniowymi w chirurgii naczyniowej. Angioplastyka balonowa (PTA) jest nieodłącznym elementem prawie każdego zabiegu, bez względu na to czy decydujemy się na implantację stentu. Nie ma wytycznych ani zaleceń wskazujących jak długo należy trzymać napompowany balon do angioplastyki w obrębie zmiany miażdżycowej. Decyzja ta należy do operatora i jest oparta na jego/jej opinii i doświadczeniu. Czas inflacji balonu i jego wpływ na wynik angioplastyki do tej pory nie był przedmiotem randomizowanych badań klinicznych. Celem niniejszego badania ankietowego było określenie jaka jest praktyka i opinie na temat długości inflacji i jej ewentualnego wpływu na wynik zabiegu w zakresie tętnic poniżej więzadła pachwinowego.

Materiał i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe składające się z 6 pytań. Ankiety wypełniło 92 chirurgów naczyniowych i radiologów interwencyjnych podczas dwóch dużych, międzynarodowych konferencji naczyniowych w Polsce.

Wyniki: Podczas angioplastyki tętnicy udowej powierzchownej (SFA) ankietowani stosują różne czasy inflacji balonu. Jedynie 6/92 (6,5%) operatorów zawsze implantuje stent. Respondenci wykonujący więcej zabiegów rocznie, chętniej i częściej implantują stenty. Operatorzy wykonujący ponad 100 zabiegów rocznie w obrębie SFA preferują krótsze czasy inflacji (45%: 61–90 sekund), podczas gdy ci wykonujący do 100 zabiegów wykonują dłuższe inflacje (62%: 121–180 sekund). Ankietowani, którzy deklarują stosowanie dłuższych inflacji lepiej oceniają wyniki swoich angioplastyk.

Wnioski: Pośród operatorów są różne podejścia do czasu inflacji balonu podczas PTA, najczęściej oparte na opiniach na temat jego możliwego wpływu na wynik angioplastyki. Wielu praktyków uważa, że dłuższe inflacje dają lepsze rezultaty. Randomizowane badanie kliniczne sprawdzające wpływ czasu inflacji balonu na wynik angioplastyki mogłoby stać się ewentualną podstawą do stworzenia zaleceń w tej kwestii.

Get Citation

Keywords

czas inflacji, czas angioplastyki, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, stenty, angioplastyka balonowa

About this article
Title

Czas inflacji balonu podczas angioplastyki obwodowej — jak to robimy?

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 20, No 1-2 (2018)

Pages

26-30

Published online

2019-09-02

Page views

549

Article views/downloads

856

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2018;20(1-2):26-30.

Keywords

czas inflacji
czas angioplastyki
miażdżyca tętnic kończyn dolnych
stenty
angioplastyka balonowa

Authors

Jakub Palacz
Robert Żurawiel
Aleksandra Bogusz
Jacek Hobot
Wacław Kuczmik

References (7)
  1. Acin F, de Haro J, Bleda S, et al. Primary nitinol stenting in femoropopliteal occlusive disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Endovasc Ther. 2012; 19(5): 585–595.
  2. Laird JR, Katzen BT, Scheinert D, et al. RESILIENT Investigators. Nitinol stent implantation versus balloon angioplasty for lesions in the superficial femoral artery and proximal popliteal artery: twelve-month results from the RESILIENT randomized trial. Circ Cardiovasc Interv. 2010; 3(3): 267–276.
  3. Chalmers N, Walker PT, Belli AM, et al. Randomized trial of the SMART stent versus balloon angioplasty in long superficial femoral artery lesions: the SUPER study. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013; 36(2): 353–361.
  4. Fanelli F, Cannavale A, Boatta E, et al. Lower limb multilevel treatment with drug-eluting balloons: 6-month results from the DEBELLUM randomized trial. J Endovasc Ther. 2012; 19(5): 571–580.
  5. Meng FC, Chen PL, Lee CY, et al. Real-World Comparison of Drug-Eluting and Bare-Metal Stents in Superficial Femoral Artery Occlusive Disease with Trans-Atlantic Intersociety Consensus B Lesions: A 2-Year, Single-Institute Study. Acta Cardiol Sin. 2018; 34(2): 130–136.
  6. Tan M, Urasawa K, Koshida R, et al. Comparison of Angiographic Dissection Patterns Caused by Long vs Short Balloons During Balloon Angioplasty of Chronic Femoropopliteal Occlusions. J Endovasc Ther. 2018; 25(2): 192–200.
  7. Tasar O, Karabay AK, Karabay CY, et al. Optical coherence tomography-verified longer balloon inflation time may provide better stent apposition and optimal index parameters. Herz. 2018 [Epub ahead of print].

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl