open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2019-09-02
Get Citation

Występowanie anomalii anatomicznych i zmian naczyniowych w obrębie nerek u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej

Dorota Studzińska1, Bogusław Rudel1, Krzysztof Lewandowski2, Imohamed Alzayany2, Piotr Piekorz2, Krzysztof Studziński3, Marcin Zaczek1, Maciej Zaniewski2, Wojciech Szczeklik4
Chirurgia Polska 2018;20(1-2):31-34.
Affiliations
 1. Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii, Szpital Zakonu Bonifratrów im. św. Jana Grandego w Krakowie
 2. Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii, Szpital Zakonu Bonifratrów im. św. Jana Grandego w Krakowie
 3. Zakład Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 4. Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2019-09-02

Abstract

Wstęp: Każdego roku w Polsce przeprowadza się około 4000 zabiegów operacyjnych z powodu tętniaka aorty brzusznej. Występowanie pewnych anomalii anatomicznych może komplikować lub nawet uniemożliwić wykonanie zabiegu operacyjnego jedną z możliwych metod (otwartą lub wewnątrznaczyniową). Badanie miało na celu określenie częstości występowania nerkowych (naczyniowych i narządowych) anomalii anatomicznych w populacji pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, które mogą mieć istotne znaczenie kliniczne w trakcie planowania i przeprowadzania zabiegu naprawczego tętniaka.

Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 937 angiografii tomografii komputerowej wykonanych w celu oceny aorty brzusznej i jej odgałęzień u pacjentów z AAA, niepoddawanych do tej pory zabiegom operacyjnym w obrębie aorty. Analizowano częstość występowania: 1. dodatkowych tętnic nerkowych, 2. zaaortalnej lewej żyły nerkowej, 3. nerki podkowiastej, 4. ektopowej lokalizacji nerek w miednicy, 5. nietypowego odejścia tętnic nerkowych.

Wyniki: Dodatkowe tętnice nerkowe występowały u 185 pacjentów (19,74% badanej populacji), najczęściej stwierdzano obecność pojedynczej dodatkowej lewej tętnicy nerkowej (9,28%). Wśród badanych 3,52% miało dodatkowe tętnice zlokalizowane obustronnie. Zaaortalną lewą żyłę nerkową uwidoczniono u 16 osób (1,71%). Ponadto w badanej populacji odnotowano również: 2 przypadki nerki podkowiastej, 2 przypadki niskiego odejścia prawej tętnicy nerkowej od aorty (tuż nad rozwidleniem) oraz 1 przypadek ektopowo zlokalizowanej lewej nerki w miednicy.

Wnioski: Częstotliwość analizowanych anomalii w badanej populacji polskich pacjentów z AAA jest podobna do częstotliwości opisywanych w innych populacjach. Świadomość istnienia wielu możliwych odrębności anatomicznych, w połączeniu z dokładną przedoperacyjną oceną stosunków anatomicznych u danego pacjenta, zapobiega wystąpieniu groźnych i potencjalnie śmiertelnych powikłań.

Abstract

Wstęp: Każdego roku w Polsce przeprowadza się około 4000 zabiegów operacyjnych z powodu tętniaka aorty brzusznej. Występowanie pewnych anomalii anatomicznych może komplikować lub nawet uniemożliwić wykonanie zabiegu operacyjnego jedną z możliwych metod (otwartą lub wewnątrznaczyniową). Badanie miało na celu określenie częstości występowania nerkowych (naczyniowych i narządowych) anomalii anatomicznych w populacji pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej, które mogą mieć istotne znaczenie kliniczne w trakcie planowania i przeprowadzania zabiegu naprawczego tętniaka.

Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 937 angiografii tomografii komputerowej wykonanych w celu oceny aorty brzusznej i jej odgałęzień u pacjentów z AAA, niepoddawanych do tej pory zabiegom operacyjnym w obrębie aorty. Analizowano częstość występowania: 1. dodatkowych tętnic nerkowych, 2. zaaortalnej lewej żyły nerkowej, 3. nerki podkowiastej, 4. ektopowej lokalizacji nerek w miednicy, 5. nietypowego odejścia tętnic nerkowych.

Wyniki: Dodatkowe tętnice nerkowe występowały u 185 pacjentów (19,74% badanej populacji), najczęściej stwierdzano obecność pojedynczej dodatkowej lewej tętnicy nerkowej (9,28%). Wśród badanych 3,52% miało dodatkowe tętnice zlokalizowane obustronnie. Zaaortalną lewą żyłę nerkową uwidoczniono u 16 osób (1,71%). Ponadto w badanej populacji odnotowano również: 2 przypadki nerki podkowiastej, 2 przypadki niskiego odejścia prawej tętnicy nerkowej od aorty (tuż nad rozwidleniem) oraz 1 przypadek ektopowo zlokalizowanej lewej nerki w miednicy.

Wnioski: Częstotliwość analizowanych anomalii w badanej populacji polskich pacjentów z AAA jest podobna do częstotliwości opisywanych w innych populacjach. Świadomość istnienia wielu możliwych odrębności anatomicznych, w połączeniu z dokładną przedoperacyjną oceną stosunków anatomicznych u danego pacjenta, zapobiega wystąpieniu groźnych i potencjalnie śmiertelnych powikłań.

Get Citation

Keywords

tętniak aorty brzusznej, anomalie anatomiczne, dodatkowe tętnice nerkowe, zaaortalna lewa żyła nerkowa

About this article
Title

Występowanie anomalii anatomicznych i zmian naczyniowych w obrębie nerek u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 20, No 1-2 (2018)

Pages

31-34

Published online

2019-09-02

Page views

1352

Article views/downloads

3598

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2018;20(1-2):31-34.

Keywords

tętniak aorty brzusznej
anomalie anatomiczne
dodatkowe tętnice nerkowe
zaaortalna lewa żyła nerkowa

Authors

Dorota Studzińska
Bogusław Rudel
Krzysztof Lewandowski
Imohamed Alzayany
Piotr Piekorz
Krzysztof Studziński
Marcin Zaczek
Maciej Zaniewski
Wojciech Szczeklik

References (19)
 1. Johnston K, Rutherford R, Tilson M, et al. Suggested standards for reporting on arterial aneurysms. Journal of Vascular Surgery. 1991; 13(3): 452–458.
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia-Analiza przeglądowa świadczeń. https://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/analizaprzekrojowa.aspx..
 3. Woo E, Damrauer S. Abdominal aortic aneurysms: open surgical treatment. In: Cronenwett JL, and Johnston KW, editors.Woo E, Damrauer S. ed. Rutherford’s vascular surgery 8th ed Philadelphia; Saunders; 2014 pp : 2024–45.
 4. Mendes BC, Oderich GS, Reis de Souza L, et al. Implications of renal artery anatomy for endovascular repair using fenestrated, branched, or parallel stent graft techniques. J Vasc Surg. 2016; 63(5): 1163–1169.e1.
 5. Ikeda S, Hagihara M, Kitagawa A, et al. Renal dysfunction after abdominal or thoracic endovascular aortic aneurysm repair: incidence and risk factors. Jpn J Radiol. 2017; 35(10): 562–567.
 6. de Vi, Gloviczki P. Aortic reconstruction in patients with horseshoe or ectopic kidneys. Semin Vasc Surg. 1996; 9(3): 245–52.
 7. Stroosma OB, Kootstra G, Schurink GW. Management of aortic aneurysm in the presence of a horseshoe kidney. Br J Surg. 2001; 88(4): 500–509.
 8. Raman SS, Pojchamarnwiputh S, Muangsomboon K, et al. Surgically relevant normal and variant renal parenchymal and vascular anatomy in preoperative 16-MDCT evaluation of potential laparoscopic renal donors. AJR Am J Roentgenol. 2007; 188(1): 105–114.
 9. Jamkar AA, Khan B, Joshi DS. Anatomical study of renal and accessory renal arteries. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2017; 28(2): 292–297.
 10. Ozkan U, Oğuzkurt L, Tercan F, et al. Renal artery origins and variations: angiographic evaluation of 855 consecutive patients. Diagn Interv Radiol. 2006; 12(4): 183–186.
 11. Çınar C, Türkvatan A. Prevalence of renal vascular variations: Evaluation with MDCT angiography. Diagn Interv Imaging. 2016; 97(9): 891–897.
 12. Hiller S, Zegarska Z. Gałęzie aorty brzusznej. W: Bochenek A, and Raicher M, (red.). Anatomia Człowieka Tom III Układ Naczyniowy. VII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1993. pp. : 270–94.
 13. Schaffer R, Gordon DH, Glanz S. Renal Artery. Originating above celiac axis. N Y State J Med. 1981; 81(7): 1109–1111.
 14. Kotsis T, Mylonas S, Katsenis K, et al. Abdominal aortic aneurysm with ectopic renal artery origins: a case report. Vasc Endovascular Surg. 2007; 41(5): 463–466.
 15. Sahin C, Kaçira OK, Tüney D. The retroaortic left renal vein abnormalities in cross-sectional imaging. Folia Med (Plovdiv). 2014; 56(1): 38–42.
 16. Karaman B, Koplay M, Ozturk E, et al. Retroaortic left renal vein: multidetector computed tomography angiography findings and its clinical importance. Acta Radiol. 2007; 48(3): 355–360.
 17. Heidler S, Hruby S, Schwarz S, et al. Prevalence and incidence of clinical symptoms of the retroaortic left renal vein. Urol Int. 2015; 94(2): 173–176.
 18. Taghavi K, Kirkpatrick J, Mirjalili SA. The horseshoe kidney: Surgical anatomy and embryology. J Pediatr Urol. 2016; 12(5): 275–280.
 19. Cinman N, Okeke Z, Smith A. Pelvic Kidney: Associated Diseases and Treatment. Journal of Endourology. 2007; 21(8): 836–842.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl