open access

Vol 15, No 2 (2013)
Review articles
Published online: 2014-09-23
Get Citation

Low molecular weight heparins in the prophylaxis and in the treatement of the venous thrombo-embolism in the oncological patients

Krzysztof Ziaja, Mariola Sznapka, Jolanta Domalik, Damian Ziaja
Chirurgia Polska 2013;15(2):105-109.

open access

Vol 15, No 2 (2013)
Review articles
Published online: 2014-09-23

Abstract

Autorzy poruszają aktualny i ciągle dyskutowany w dobie doustnych leków przeciwkrzepliwych problem stosowania profilaktyki i przedłużonego leczenia przy użyciu heparyny drobnocząsteczkowej i heparyny niefrakcjonowanej u chorych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych z powodu choroby nowotworowej. Porównują działanie heparyny niefrakcjonowanej do mechanizmu działania heparyn drobnocząsteczkowych w procesie neoangiogenezy, czyli elementu nierozerwalnie związanego z zakotwiczeniem komórki nowotworowej w naczyniu i formowaniem przerzutu nowotworowego, dokumentując na podstawie licznych doniesień proangiogenne działanie heparyny niefrakcjonowanej w stosunku do angiostatycznego działania heparyny drobnocząsteczkowej. W podsumowaniu zostanie zacytowany wniosek końcowy International Consensus Statement, zalecający stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w profilaktyce okołooperacyjnej oraz leczeniu długoterminowym u chorych z chorobą nowotworową. Liczne doniesienia wskazują nie tylko na korzystniejsze działanie biologiczne, ale i na zwiększenie komfortu życia tych pacjentów.

Abstract

Autorzy poruszają aktualny i ciągle dyskutowany w dobie doustnych leków przeciwkrzepliwych problem stosowania profilaktyki i przedłużonego leczenia przy użyciu heparyny drobnocząsteczkowej i heparyny niefrakcjonowanej u chorych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych z powodu choroby nowotworowej. Porównują działanie heparyny niefrakcjonowanej do mechanizmu działania heparyn drobnocząsteczkowych w procesie neoangiogenezy, czyli elementu nierozerwalnie związanego z zakotwiczeniem komórki nowotworowej w naczyniu i formowaniem przerzutu nowotworowego, dokumentując na podstawie licznych doniesień proangiogenne działanie heparyny niefrakcjonowanej w stosunku do angiostatycznego działania heparyny drobnocząsteczkowej. W podsumowaniu zostanie zacytowany wniosek końcowy International Consensus Statement, zalecający stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w profilaktyce okołooperacyjnej oraz leczeniu długoterminowym u chorych z chorobą nowotworową. Liczne doniesienia wskazują nie tylko na korzystniejsze działanie biologiczne, ale i na zwiększenie komfortu życia tych pacjentów.
Get Citation

Keywords

heparyny drobnocząsteczkowe, rak, przerzut nowotworowy, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

About this article
Title

Low molecular weight heparins in the prophylaxis and in the treatement of the venous thrombo-embolism in the oncological patients

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 15, No 2 (2013)

Pages

105-109

Published online

2014-09-23

Page views

1060

Article views/downloads

1797

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2013;15(2):105-109.

Keywords

heparyny drobnocząsteczkowe
rak
przerzut nowotworowy
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Authors

Krzysztof Ziaja
Mariola Sznapka
Jolanta Domalik
Damian Ziaja

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl