open access

Vol 3, No 2 (2001)
Original articles
Published online: 2002-02-08
Get Citation

ANNOUNCEMENTS

Redakcja CP
Chirurgia Polska 2001;3(2):114-114.

open access

Vol 3, No 2 (2001)
Original articles
Published online: 2002-02-08

Abstract

Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Aleksander Mrozikiewicz
Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Prezesi: dr Paweł Sztwiertnia, prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek
Komisja Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Komisja Farmakologii Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski
Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Beręsewicz
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
Przewodnicząca: dr hab. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz

mają zaszczyt zaprosić na
„IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2002”
Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

pod Honorowym Patronatem
prof. dr. hab. med. Mariusza Łapińskiego - Ministra Zdrowia


spotkanie odbędzie się w dniach 19–21 czerwca 2002 roku
w Auli Centrum Biocybernetyki PAN ul. Trojdena 4, Warszawa

W programie między innymi:
• Sesje dydaktyczne „Postępy farmakologii klinicznej”
• Sesje dydaktyczne poświęcone farmakoekonomice
• Sesja dydaktyczna „Postępy farmakologii doświadczalnej”
• Sesja dydaktyczna „Ostre zespoły wieńcowe 2002”
• Sesja dydaktyczna „Leki kardiologiczne z przyszłością...”
• Sesja dydaktyczna Komisji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
• Sesja prac oryginalnych - prezentacje posterowe
„Od farmakologii do farmakoterapii i farmakoekonomiki”
Prosimy o nadsyłanie streszczeń prezentacji posterowych
na adres Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie,
02–904 Warszawa, ulica Banacha 1a,
z dopiskiem „IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2002”
lub na adres e-mail: krzysztof.filipiak@amwaw.edu.pl
Streszczenia prosimy nadsyłać w formie jednej strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
z wyszczególnieniem autorów, afiliacji, tytułu i treści doniesienia.
Termin nadsyłania streszczeń upływa z dniem 30 kwietnia 2002

Abstract

Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Aleksander Mrozikiewicz
Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Prezesi: dr Paweł Sztwiertnia, prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek
Komisja Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Komisja Farmakologii Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski
Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Beręsewicz
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
Przewodnicząca: dr hab. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz

mają zaszczyt zaprosić na
„IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2002”
Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

pod Honorowym Patronatem
prof. dr. hab. med. Mariusza Łapińskiego - Ministra Zdrowia


spotkanie odbędzie się w dniach 19–21 czerwca 2002 roku
w Auli Centrum Biocybernetyki PAN ul. Trojdena 4, Warszawa

W programie między innymi:
• Sesje dydaktyczne „Postępy farmakologii klinicznej”
• Sesje dydaktyczne poświęcone farmakoekonomice
• Sesja dydaktyczna „Postępy farmakologii doświadczalnej”
• Sesja dydaktyczna „Ostre zespoły wieńcowe 2002”
• Sesja dydaktyczna „Leki kardiologiczne z przyszłością...”
• Sesja dydaktyczna Komisji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
• Sesja prac oryginalnych - prezentacje posterowe
„Od farmakologii do farmakoterapii i farmakoekonomiki”
Prosimy o nadsyłanie streszczeń prezentacji posterowych
na adres Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie,
02–904 Warszawa, ulica Banacha 1a,
z dopiskiem „IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2002”
lub na adres e-mail: krzysztof.filipiak@amwaw.edu.pl
Streszczenia prosimy nadsyłać w formie jednej strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
z wyszczególnieniem autorów, afiliacji, tytułu i treści doniesienia.
Termin nadsyłania streszczeń upływa z dniem 30 kwietnia 2002

Get Citation
About this article
Title

ANNOUNCEMENTS

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 3, No 2 (2001)

Pages

114-114

Published online

2002-02-08

Page views

471

Article views/downloads

700

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2001;3(2):114-114.

Authors

Redakcja CP

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl