dostęp otwarty

Tom 8, Nr 1 (2006)
Opublikowany online: 2006-03-17
Pobierz cytowanie

Zależność między okresem trwania objawów neurologicznych u chorych z miażdżycowym zwężeniem tętnic szyjnych a cechami niestabilności tych zmian

Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz, Włodzimierz Hendiger, Michał Kuryłowicz
Chirurgia Polska 2006;8(1):73-83.

dostęp otwarty

Tom 8, Nr 1 (2006)
Opublikowany online: 2006-03-17

Streszczenie

Wstęp: Założeniem pracy była hipoteza, że szyjne zmiany miażdżycowe różniące się obrazem morfologicznym mogą być w różnym stopniu podatne na zjawisko mikrozatorowości. Jednocześnie założono, że zjawisko mikrozatorowości może dotyczyć chorych objawowych w różnym stopniu - zależnym od okresu występowania objawów neurologicznych poprzedzających zabieg operacyjny. Celem pracy była więc ocena, czy chorzy operowani z powodu miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych (bez objawów, z objawami oraz chorzy aktualnie bez objawów, którzy przebyli incydenty neurologiczne w przeszłości) mogą się różnić pod względem obrazu morfologicznego zmian miażdżycowych, zjawiska mikrozatorowości oraz stopnia powikłań okołooperacyjnych.
Materiał i metody: Ocenie poddano 116 chorych (81 mężczyzn oraz 32 kobiety). Spośród badanych wyodrębniono 3 grupy chorych: bez objawów (41 chorych), z objawami, ale bez aktualnie obecnych objawów (54 chorych) oraz chorych z objawami neurologicznymi utrzymującymi się bezpośrednio przed operacją (21 chorych). Badanych oceniano pod względem: zjawiska mikrozatorowości, obecności powikłań okołooperacyjnych oraz analizowano komputerowo ultrasonograficzny obraz szyjnych zmian miażdżycowych (metoda szczegółowej analizy rozkładu pikseli). Zależności statystyczne oceniano za pomocą testów Kruskala-Wallisa oraz testu zgodności Fischera.
Wyniki: Stwierdzono, że zjawisko mikrozatorowości było zdecydowanie najwyższe wśród chorych, u których objawy utrzymywały się bezpośrednio przed operacją (p = 0,0001 względem pozostałych grup). Obie pozostałe grupy nie różniły się pod względem natężenia mikrozatorowości pomiędzy sobą (p = NS). Wykazano też, że w grupie chorych z objawami utrzymującymi się bezpośrednio przed operacją zmiany miażdżycowe charakteryzują się zdecydowanie większą zawartością tkanek o obniżonej echogeniczności (cecha zmian niestabilnych) niż w pozostałych grupach (p = 0,001 do p = 0,0012). Podobne różnice wykazano w obrazie morfologicznym szyjnych zmian miażdżycowych pomiędzy badanymi grupami (p < 0,05).
Wnioski: Stopień mikrozatorowości może się różnić pomiędzy chorymi z miażdżycowym zwężeniem tętnic szyjnych w zależności od okresu występowania objawów neurologicznych. Morfologiczny obraz szyjnych zmian miażdżycowych u chorych z trwającymi objawami neurologicznymi, bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym, ściślej koreluje z cechami niestabilnych zmian miażdżycowych. Wskazuje to na zasadność zwrócenia uwagi na problem precyzyjnej definicji "chorego z objawami".

Streszczenie

Wstęp: Założeniem pracy była hipoteza, że szyjne zmiany miażdżycowe różniące się obrazem morfologicznym mogą być w różnym stopniu podatne na zjawisko mikrozatorowości. Jednocześnie założono, że zjawisko mikrozatorowości może dotyczyć chorych objawowych w różnym stopniu - zależnym od okresu występowania objawów neurologicznych poprzedzających zabieg operacyjny. Celem pracy była więc ocena, czy chorzy operowani z powodu miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych (bez objawów, z objawami oraz chorzy aktualnie bez objawów, którzy przebyli incydenty neurologiczne w przeszłości) mogą się różnić pod względem obrazu morfologicznego zmian miażdżycowych, zjawiska mikrozatorowości oraz stopnia powikłań okołooperacyjnych.
Materiał i metody: Ocenie poddano 116 chorych (81 mężczyzn oraz 32 kobiety). Spośród badanych wyodrębniono 3 grupy chorych: bez objawów (41 chorych), z objawami, ale bez aktualnie obecnych objawów (54 chorych) oraz chorych z objawami neurologicznymi utrzymującymi się bezpośrednio przed operacją (21 chorych). Badanych oceniano pod względem: zjawiska mikrozatorowości, obecności powikłań okołooperacyjnych oraz analizowano komputerowo ultrasonograficzny obraz szyjnych zmian miażdżycowych (metoda szczegółowej analizy rozkładu pikseli). Zależności statystyczne oceniano za pomocą testów Kruskala-Wallisa oraz testu zgodności Fischera.
Wyniki: Stwierdzono, że zjawisko mikrozatorowości było zdecydowanie najwyższe wśród chorych, u których objawy utrzymywały się bezpośrednio przed operacją (p = 0,0001 względem pozostałych grup). Obie pozostałe grupy nie różniły się pod względem natężenia mikrozatorowości pomiędzy sobą (p = NS). Wykazano też, że w grupie chorych z objawami utrzymującymi się bezpośrednio przed operacją zmiany miażdżycowe charakteryzują się zdecydowanie większą zawartością tkanek o obniżonej echogeniczności (cecha zmian niestabilnych) niż w pozostałych grupach (p = 0,001 do p = 0,0012). Podobne różnice wykazano w obrazie morfologicznym szyjnych zmian miażdżycowych pomiędzy badanymi grupami (p < 0,05).
Wnioski: Stopień mikrozatorowości może się różnić pomiędzy chorymi z miażdżycowym zwężeniem tętnic szyjnych w zależności od okresu występowania objawów neurologicznych. Morfologiczny obraz szyjnych zmian miażdżycowych u chorych z trwającymi objawami neurologicznymi, bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym, ściślej koreluje z cechami niestabilnych zmian miażdżycowych. Wskazuje to na zasadność zwrócenia uwagi na problem precyzyjnej definicji "chorego z objawami".
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

blaszka miażdżycowa tętnicy szyjnej; ultrasonografia; analiza GSM; mikrozatorowość

Informacje o artykule
Tytuł

Zależność między okresem trwania objawów neurologicznych u chorych z miażdżycowym zwężeniem tętnic szyjnych a cechami niestabilności tych zmian

Czasopismo

Chirurgia Polska

Numer

Tom 8, Nr 1 (2006)

Strony

73-83

Data publikacji on-line

2006-03-17

Rekord bibliograficzny

Chirurgia Polska 2006;8(1):73-83.

Słowa kluczowe

blaszka miażdżycowa tętnicy szyjnej
ultrasonografia
analiza GSM
mikrozatorowość

Autorzy

Grzegorz Madycki
Walerian Staszkiewicz
Włodzimierz Hendiger
Michał Kuryłowicz

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Chirurgia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl