dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2007)
Opublikowany online: 2007-06-27
Pobierz cytowanie

Ocena czynników ryzyka wpływających na powstawanie deficytów neurologicznych podczas endarterektomii szyjnej

Andrzej Gabrusiewicz, Walerian Staszkiewicz, Piotr Słowiński, Włodzimierz Hendiger
Chirurgia Polska 2007;9(2):69-77.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 2 (2007)
Opublikowany online: 2007-06-27

Streszczenie

Wstęp: Wprowadzenie nowoczesnych metod monitorowania ukrwienia mózgu, w tym przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej (PUD) (TDU, transcranial doppler ultrasonography), podczas operacji udrożnienia tętnic szyjnych, spowodowało zmniejszenie ilości powikłań okołooperacyjnych, w tym najgroźniejszego powikłania, jakim jest przemijające lub trwałe pogorszenie stanu neurologicznego. Celem niniejszej pracy była ocena częstości mikrozatorowości podczas operacji udrożnienia tętnic szyjnych oraz ocena pozostałych czynników zwiększających ryzyko powstawania deficytów neurologicznych w trakcie lub po operacji udrożnienia tętnic szyjnych.
Materiał i metody: Ocenie klinicznej i ultrasonograficznej poddano grupę 76 chorych operowanych z powodu miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych, którzy zostali podzieleni na 2 podgrupy: z deficytem neurologicznym powstałym podczas lub po zabiegu operacyjnym - 6 chorych (7,8%) oraz bez deficytu neurologicznego - 70 chorych (92,2%). Podczas operacji stwierdzano zmiany stanu neurologicznego pacjentów, w tym powstawanie deficytów neurologicznych, a przy użyciu techniki PUD spadki prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu w reakcji na zacisk oraz powstające, podczas 4 kolejnych etapów operacji, mikrozatory.
Wyniki: Zatorowość stwierdzono u 71 chorych (93%), przy czym średnia ilość zatorów była większa w grupie z deficytem neurologicznym (57,3) w porównaniu z grupą bez deficytów (25,3) (p = 0,0001). W grupie chorych, u których wystąpił deficyt neurologiczny średni spadek prędkości przepływu krwi w TŚM w reakcji na zacisk wynosił 33,7 cm/s (odchylenie standardowe (SD, standard deviation) 22,7; mediana 31) w porównaniu ze spadkiem mierzonym u chorych bez deficytów neurologicznych, gdzie wynosił on 16,3 cm/s (SD 14,8; mediana 15) (p = 0,012). W grupie chorych z deficytem neurologicznym znamiennie częściej występowało owrzodzenie w blaszce miażdżycowej, w porównaniu z chorymi bez deficytów, odpowiednio u 2 (33%) i 5 chorych (7,1%) (p = 0,01).
Wnioski: Mikrozatorowość wywołana agregatami płytek, fragmentami blaszki miażdżycowej w fazie preparowania jest powszechnym zjawiskiem podczas endarterektomii szyjnej. Analiza logitowa wykazała, że spadek średniej prędkości przepływu, występowanie owrzodzenia oraz wysoki stopień zwężenia tętnicy szyjnej wspólnej oznaczają większe prawdopodobieństwo wystąpienia deficytu neurologicznego.

Streszczenie

Wstęp: Wprowadzenie nowoczesnych metod monitorowania ukrwienia mózgu, w tym przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej (PUD) (TDU, transcranial doppler ultrasonography), podczas operacji udrożnienia tętnic szyjnych, spowodowało zmniejszenie ilości powikłań okołooperacyjnych, w tym najgroźniejszego powikłania, jakim jest przemijające lub trwałe pogorszenie stanu neurologicznego. Celem niniejszej pracy była ocena częstości mikrozatorowości podczas operacji udrożnienia tętnic szyjnych oraz ocena pozostałych czynników zwiększających ryzyko powstawania deficytów neurologicznych w trakcie lub po operacji udrożnienia tętnic szyjnych.
Materiał i metody: Ocenie klinicznej i ultrasonograficznej poddano grupę 76 chorych operowanych z powodu miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych, którzy zostali podzieleni na 2 podgrupy: z deficytem neurologicznym powstałym podczas lub po zabiegu operacyjnym - 6 chorych (7,8%) oraz bez deficytu neurologicznego - 70 chorych (92,2%). Podczas operacji stwierdzano zmiany stanu neurologicznego pacjentów, w tym powstawanie deficytów neurologicznych, a przy użyciu techniki PUD spadki prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu w reakcji na zacisk oraz powstające, podczas 4 kolejnych etapów operacji, mikrozatory.
Wyniki: Zatorowość stwierdzono u 71 chorych (93%), przy czym średnia ilość zatorów była większa w grupie z deficytem neurologicznym (57,3) w porównaniu z grupą bez deficytów (25,3) (p = 0,0001). W grupie chorych, u których wystąpił deficyt neurologiczny średni spadek prędkości przepływu krwi w TŚM w reakcji na zacisk wynosił 33,7 cm/s (odchylenie standardowe (SD, standard deviation) 22,7; mediana 31) w porównaniu ze spadkiem mierzonym u chorych bez deficytów neurologicznych, gdzie wynosił on 16,3 cm/s (SD 14,8; mediana 15) (p = 0,012). W grupie chorych z deficytem neurologicznym znamiennie częściej występowało owrzodzenie w blaszce miażdżycowej, w porównaniu z chorymi bez deficytów, odpowiednio u 2 (33%) i 5 chorych (7,1%) (p = 0,01).
Wnioski: Mikrozatorowość wywołana agregatami płytek, fragmentami blaszki miażdżycowej w fazie preparowania jest powszechnym zjawiskiem podczas endarterektomii szyjnej. Analiza logitowa wykazała, że spadek średniej prędkości przepływu, występowanie owrzodzenia oraz wysoki stopień zwężenia tętnicy szyjnej wspólnej oznaczają większe prawdopodobieństwo wystąpienia deficytu neurologicznego.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

deficyt neurologiczny; mikrozatorowość naczyń mózgowych; przezczaszkowa ultrasonografia doplerowska; endarterektomia szyjna

Informacje o artykule
Tytuł

Ocena czynników ryzyka wpływających na powstawanie deficytów neurologicznych podczas endarterektomii szyjnej

Czasopismo

Chirurgia Polska

Numer

Tom 9, Nr 2 (2007)

Strony

69-77

Data publikacji on-line

2007-06-27

Rekord bibliograficzny

Chirurgia Polska 2007;9(2):69-77.

Słowa kluczowe

deficyt neurologiczny
mikrozatorowość naczyń mózgowych
przezczaszkowa ultrasonografia doplerowska
endarterektomia szyjna

Autorzy

Andrzej Gabrusiewicz
Walerian Staszkiewicz
Piotr Słowiński
Włodzimierz Hendiger

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Chirurgia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl