open access

Vol 12, No 1 (2010)
Case reports
Published online: 2010-08-13
Get Citation

Atherosclerosis - a disease or ageing process?

Krzysztof Ziaja, Grzegorz Biolik, Damian Ziaja, Jerzy Chudek
Chirurgia Polska 2010;12(1):4-11.

open access

Vol 12, No 1 (2010)
Case reports
Published online: 2010-08-13

Abstract

Autorzy w skrótowej formie przedstawiają szereg aspektów związanych z narastającym odsetkiem zgonów wiążących się z chorobami układu krążenia. Hasłowa forma przekazu jest przesłanką do podjęcia dyskusji przez czytelników „Chirurgii Polskiej”. Największy sukces medycyny ostatnich dekad to znaczące wydłużenie życia w Polsce - mężczyzn do około 70 lat, a kobiet do 80. Sukces ten niesie za sobą nowe wyzwania nie tylko dla środowiska lekarskiego, ale i dla polityków, bowiem wymaga znacznego zwiększenia nakładów na leczenie starzejącego się społeczeństwa. Autorzy próbują zasygnalizować problem, stawiając pytanie, czy miażdżyca jest chorobą, czy jest związana z nieuchronnym procesem starzenia się prowadzącym do zgonu.
Chirurgia Polska 2010, 12, 1, 4-11

Abstract

Autorzy w skrótowej formie przedstawiają szereg aspektów związanych z narastającym odsetkiem zgonów wiążących się z chorobami układu krążenia. Hasłowa forma przekazu jest przesłanką do podjęcia dyskusji przez czytelników „Chirurgii Polskiej”. Największy sukces medycyny ostatnich dekad to znaczące wydłużenie życia w Polsce - mężczyzn do około 70 lat, a kobiet do 80. Sukces ten niesie za sobą nowe wyzwania nie tylko dla środowiska lekarskiego, ale i dla polityków, bowiem wymaga znacznego zwiększenia nakładów na leczenie starzejącego się społeczeństwa. Autorzy próbują zasygnalizować problem, stawiając pytanie, czy miażdżyca jest chorobą, czy jest związana z nieuchronnym procesem starzenia się prowadzącym do zgonu.
Chirurgia Polska 2010, 12, 1, 4-11
Get Citation

Keywords

miażdżyca; niedokrwienie kończyn

About this article
Title

Atherosclerosis - a disease or ageing process?

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 12, No 1 (2010)

Pages

4-11

Published online

2010-08-13

Page views

2086

Article views/downloads

4280

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2010;12(1):4-11.

Keywords

miażdżyca
niedokrwienie kończyn

Authors

Krzysztof Ziaja
Grzegorz Biolik
Damian Ziaja
Jerzy Chudek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl