open access

Vol 12, No 2 (2010)
Published online: 2011-02-04
Get Citation

Rak jelita grubego — główne czynniki indukujące karcynogenezę

Robert Partyka, Iwona Łobejko, Anna Uttecht-Pudełko, Jacek Kocot, Danuta Kokocińska, Przemysław Jałowiecki
Chirurgia Polska 2010;12(2):85-88.

open access

Vol 12, No 2 (2010)
Published online: 2011-02-04

Abstract

Nowotwory są drugą przyczyną zgonów wśród ludzi na całym świecie. Rak jelita grubego jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem u obojga płci. Wieloletnie badania naukowców różnych specjalności przybliżyły mechanizmy nowotworzenia i czynniki indukujące karcynogenezę. Tematem pracy jest próba zwrócenia uwagi na rolę żywienia, procesów zapalnych i mutacji wybranych genów w indukowaniu raka jelita grubego.

Chirurgia Polska 2010, 12, 2, 85–88

Abstract

Nowotwory są drugą przyczyną zgonów wśród ludzi na całym świecie. Rak jelita grubego jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem u obojga płci. Wieloletnie badania naukowców różnych specjalności przybliżyły mechanizmy nowotworzenia i czynniki indukujące karcynogenezę. Tematem pracy jest próba zwrócenia uwagi na rolę żywienia, procesów zapalnych i mutacji wybranych genów w indukowaniu raka jelita grubego.

Chirurgia Polska 2010, 12, 2, 85–88

Get Citation

Keywords

rak jelita grubego; żywienie; procesy zapalne; czynniki genetyczne

About this article
Title

Rak jelita grubego — główne czynniki indukujące karcynogenezę

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 12, No 2 (2010)

Pages

85-88

Published online

2011-02-04

Page views

2900

Article views/downloads

5296

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2010;12(2):85-88.

Keywords

rak jelita grubego
żywienie
procesy zapalne
czynniki genetyczne

Authors

Robert Partyka
Iwona Łobejko
Anna Uttecht-Pudełko
Jacek Kocot
Danuta Kokocińska
Przemysław Jałowiecki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl