open access

Vol 13, No 1 (2011)
Published online: 2011-10-19
Get Citation

Quality of life changes in patients with chronic venous disease after 8 weeks treatment with Diosminex®

Walerian Staszkiewicz, Witold Raciborski, Piotr Słowiński, Paweł Dąbek
Chirurgia Polska 2011;13(1):5-10.

open access

Vol 13, No 1 (2011)
Published online: 2011-10-19

Abstract

Wstęp: Przewlekła choroba żylna jest cały czas poważnym problemem zdrowotnym, społeczno-ekonomicznym i terapeutycznym. W leczeniu zachowawczym stosuje się leki z różnych grup, w tym flawonoidy. Jednym z najczęściej używanych leków z tej grupy jest diosmina.
Materiał i metody: Autorzy przeanalizowali grupę 301 pacjentów (240 kobiet i 61 mężczyzn) w wieku około 21–70 lat (śr. ok. 48 lat) zgłaszających się z objawami przewlekłej choroby żylnej po raz pierwszy do poradni naczyniowej. Chorzy dotychczas nie byli leczeni lekami wenoaktywnymi lub przerwali leczenie farmakologiczne minimum rok przed wizytą. Oceniano stopień zaawansowanią według skali CEAP, występujące objawy i jakość życia tych chorych przed, w trakcie i po leczeniu zmikronizowaną diosminą (Diosminex® — zmikronizowana diosmina firmy LEK-AM, tabl. 500 mg). Podawano Diosminex® 2 razy dziennie (przy stosowaniu dwóch dawek dziennie utrzymuje się stała dawka terapeutyczna leku). Terapia trwała 8 tygodni. Do badania skali jakości życia zastosowano formularz CIVIQ, najczęściej stosowany w ocenie chorych z przewlekłymi zaburzeniami żylnymi. Chorzy wypełniali formularz jakości życia przed leczeniem oraz po 4 i 8 tygodniach terapii.
Wyniki: Przeanalizowano statystycznie uzyskane wyniki, stwierdzając poprawę kliniczną i jakości życia we wszystkich sferach (socjalnej, psychologicznej, fizycznej oraz bólu). Największą poprawę uzyskano w sferze ustępowania bólu (o 31,03 %), dobre rezultaty w sferze fizycznej i socjalnej (odpowiednio o 14,74 i 23,88%). Najmniejszą poprawę uzyskano w sferze psychologicznej — o 16,58%, ale początkowa ocena była dość wysoka. Ogólnie po 4-tygodniowej terapii Diosminexem® jakość życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną poprawiła się o 14,4%, a po 8 tygodniach o 23,1%. Kliniczną poprawę stanu kończyn dolnych obserwowano u 84,4% badanych.
Wnioski: Subiektywna ocena pacjentów wskazuje, że w trakcie leczenia Diosminexem® są oni zadowoleni ze swojego samopoczucia oraz poprawy w zakresie stanu kończyn dolnych. Wyniki badania wskazują na celowość wydłużenia czasu terapii, co może wpływać korzystnie na efekty leczenia zarówno w ocenie pacjenta, jak i ocenie lekarza.
Chirurgia Polska 2011, 13, 1, 5–10

Abstract

Wstęp: Przewlekła choroba żylna jest cały czas poważnym problemem zdrowotnym, społeczno-ekonomicznym i terapeutycznym. W leczeniu zachowawczym stosuje się leki z różnych grup, w tym flawonoidy. Jednym z najczęściej używanych leków z tej grupy jest diosmina.
Materiał i metody: Autorzy przeanalizowali grupę 301 pacjentów (240 kobiet i 61 mężczyzn) w wieku około 21–70 lat (śr. ok. 48 lat) zgłaszających się z objawami przewlekłej choroby żylnej po raz pierwszy do poradni naczyniowej. Chorzy dotychczas nie byli leczeni lekami wenoaktywnymi lub przerwali leczenie farmakologiczne minimum rok przed wizytą. Oceniano stopień zaawansowanią według skali CEAP, występujące objawy i jakość życia tych chorych przed, w trakcie i po leczeniu zmikronizowaną diosminą (Diosminex® — zmikronizowana diosmina firmy LEK-AM, tabl. 500 mg). Podawano Diosminex® 2 razy dziennie (przy stosowaniu dwóch dawek dziennie utrzymuje się stała dawka terapeutyczna leku). Terapia trwała 8 tygodni. Do badania skali jakości życia zastosowano formularz CIVIQ, najczęściej stosowany w ocenie chorych z przewlekłymi zaburzeniami żylnymi. Chorzy wypełniali formularz jakości życia przed leczeniem oraz po 4 i 8 tygodniach terapii.
Wyniki: Przeanalizowano statystycznie uzyskane wyniki, stwierdzając poprawę kliniczną i jakości życia we wszystkich sferach (socjalnej, psychologicznej, fizycznej oraz bólu). Największą poprawę uzyskano w sferze ustępowania bólu (o 31,03 %), dobre rezultaty w sferze fizycznej i socjalnej (odpowiednio o 14,74 i 23,88%). Najmniejszą poprawę uzyskano w sferze psychologicznej — o 16,58%, ale początkowa ocena była dość wysoka. Ogólnie po 4-tygodniowej terapii Diosminexem® jakość życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną poprawiła się o 14,4%, a po 8 tygodniach o 23,1%. Kliniczną poprawę stanu kończyn dolnych obserwowano u 84,4% badanych.
Wnioski: Subiektywna ocena pacjentów wskazuje, że w trakcie leczenia Diosminexem® są oni zadowoleni ze swojego samopoczucia oraz poprawy w zakresie stanu kończyn dolnych. Wyniki badania wskazują na celowość wydłużenia czasu terapii, co może wpływać korzystnie na efekty leczenia zarówno w ocenie pacjenta, jak i ocenie lekarza.
Chirurgia Polska 2011, 13, 1, 5–10
Get Citation
About this article
Title

Quality of life changes in patients with chronic venous disease after 8 weeks treatment with Diosminex®

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 13, No 1 (2011)

Pages

5-10

Published online

2011-10-19

Page views

911

Article views/downloads

2635

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2011;13(1):5-10.

Authors

Walerian Staszkiewicz
Witold Raciborski
Piotr Słowiński
Paweł Dąbek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl