open access

Vol 13, No 1 (2011)
Case reports
Published online: 2011-10-19
Get Citation

Futil anticancer therapy — ethical aspects

Ks. Antoni Bartoszek
Chirurgia Polska 2011;13(1):42-47.

open access

Vol 13, No 1 (2011)
Case reports
Published online: 2011-10-19

Abstract

Podstawową tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż moralnie właściwe decyzje, dotyczące kontynuowania bądź zaprzestania terapii przeciwnowotworowej, będą podejmowane wówczas, gdy w procesie decyzyjnym zostanie uwzględniona zasada proporcjonalności środków, u podstaw której leży prawda o świętości życia i prawda o nieuchronności śmierci. Zgodnie z tą zasadą lekarz nie ma obowiązku stosowania uporczywej terapii, jednak nie wolno mu zaprzestać realizowania opieki zwyczajnej za pomocą środków proporcjonalnych. Rozróżnienie między środkami nieproporcjonalnymi (nieobowiązkowe) a środkami proporcjonalnymi (obowiązkowe) dokonuje się poprzez uwzględnienie zarówno obiektywnych kryteriów medycznych, bardziej znanych lekarzowi, jak i subiektywnych odczuć oraz stanów emocjonalnych pacjenta. Aby to stało się możliwe, potrzebna jest pogłębiona komunikacja interpersonalna między lekarzem i pacjentem, która sprawia, iż zostaną uszanowane autonomia pacjenta, sumienie oraz wiedza lekarza.
Chirurgia Polska 2011, 13, 1, 42–47

Abstract

Podstawową tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż moralnie właściwe decyzje, dotyczące kontynuowania bądź zaprzestania terapii przeciwnowotworowej, będą podejmowane wówczas, gdy w procesie decyzyjnym zostanie uwzględniona zasada proporcjonalności środków, u podstaw której leży prawda o świętości życia i prawda o nieuchronności śmierci. Zgodnie z tą zasadą lekarz nie ma obowiązku stosowania uporczywej terapii, jednak nie wolno mu zaprzestać realizowania opieki zwyczajnej za pomocą środków proporcjonalnych. Rozróżnienie między środkami nieproporcjonalnymi (nieobowiązkowe) a środkami proporcjonalnymi (obowiązkowe) dokonuje się poprzez uwzględnienie zarówno obiektywnych kryteriów medycznych, bardziej znanych lekarzowi, jak i subiektywnych odczuć oraz stanów emocjonalnych pacjenta. Aby to stało się możliwe, potrzebna jest pogłębiona komunikacja interpersonalna między lekarzem i pacjentem, która sprawia, iż zostaną uszanowane autonomia pacjenta, sumienie oraz wiedza lekarza.
Chirurgia Polska 2011, 13, 1, 42–47
Get Citation

Keywords

uporczywa terapia; środki proporcjonalne — środki nieproporcjonalne; życie; śmierć; eutanazja

About this article
Title

Futil anticancer therapy — ethical aspects

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 13, No 1 (2011)

Pages

42-47

Published online

2011-10-19

Page views

697

Article views/downloads

3230

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2011;13(1):42-47.

Keywords

uporczywa terapia
środki proporcjonalne — środki nieproporcjonalne
życie
śmierć
eutanazja

Authors

Ks. Antoni Bartoszek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl