English Polski
Vol 13, No 1 (2011)
Case reports
Published online: 2011-10-19

open access

Page views 778
Article views/downloads 3396
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Futil anticancer therapy — ethical aspects

Ks. Antoni Bartoszek
Chirurgia Polska 2011;13(1):42-47.

Abstract

Podstawową tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż moralnie właściwe decyzje, dotyczące kontynuowania bądź zaprzestania terapii przeciwnowotworowej, będą podejmowane wówczas, gdy w procesie decyzyjnym zostanie uwzględniona zasada proporcjonalności środków, u podstaw której leży prawda o świętości życia i prawda o nieuchronności śmierci. Zgodnie z tą zasadą lekarz nie ma obowiązku stosowania uporczywej terapii, jednak nie wolno mu zaprzestać realizowania opieki zwyczajnej za pomocą środków proporcjonalnych. Rozróżnienie między środkami nieproporcjonalnymi (nieobowiązkowe) a środkami proporcjonalnymi (obowiązkowe) dokonuje się poprzez uwzględnienie zarówno obiektywnych kryteriów medycznych, bardziej znanych lekarzowi, jak i subiektywnych odczuć oraz stanów emocjonalnych pacjenta. Aby to stało się możliwe, potrzebna jest pogłębiona komunikacja interpersonalna między lekarzem i pacjentem, która sprawia, iż zostaną uszanowane autonomia pacjenta, sumienie oraz wiedza lekarza.
Chirurgia Polska 2011, 13, 1, 42–47

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileChirurgia Polska (Polish Surgery)