English Polski
Vol 14, No 1-2 (2012)
Announcements
Published online: 2012-11-19

open access

Page views 490
Article views/downloads 413
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w sprawie stosowania heparyn drobnocząsteczkowych po wprowadzeniu nowych regulacji wynikających z ustawy o refundacji leków

Wacław Kuczmik
Chirurgia Polska 2012;14(1-2):136-137.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileChirurgia Polska (Polish Surgery)