Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Sprawozdania
Published online: 2000-02-09
Page views 474
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK w Arturówku

Włodzimierz Musiał
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):47-50.

Abstract

Not available