Vol 1, No 1 (1994) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-02-09

Table of Contents

open access

Original articles

Ablacja drogi szybkiej po cząściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu u chorej z uporczywym częstoskurczem węzłowym

Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Janina Stępińska

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):20-24.

Ocena przewodzenia zatokowo-przedsionkowego na podstawie przezskórnej stymulacji komór serca

Fryderyk Prochaczek, Pierre Birkui, Adam Gacek, Iwona Surma, Krzysztof Jarczok

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):25-28.

Komentarz Redakcyjny

Maria Trusz-Gluza

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):29-30.
Review articles

Nowe wskazania do elektrostymulacji serca

Grażyna Świątecka

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):1-5.

Częstoskurcz komorowy: podziały, mechanizmy, sposoby rozpoznawania i prognozowania
- część I

Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna Maria Wnuk-Wojnar

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):6-12.

Aspekty biofizyczne ablacji prądem o częstotliwości radiowej

Zbigniew Jedynak, Franciszek Walczak, Hanna Rembelska, Roman Kępski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):13-19.
Prace kazuistyczne

Dobowa zmienność rytmu anatomicznie odnerwionego serca po przesczepie

Artur Pietrucha, Wiesława Piwowarska, Mirosław Garlicki, Jerzy Matysek, Jadwiga Nessler, Danuta Mroczek-Czernecka, Bożena Stobierska, Andrzej Gackowski, Antoni Dziatkowiak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):31-36.
Sprawozdania

9th International Congress CARDIOSTIM '94 Nicea, Acropolis, 15-18 czerwca 1994

Dariusz Zacharek, Ewa Lewicka, Sławomir Sielski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):43-46.

Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK w Arturówku

Włodzimierz Musiał

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):47-50.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

30-lecie wszczepienia pierwszego stymulatora serca w Polsce

Zespół

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):40-42.

Elektrokardiogramy, elektrogramy

CJ Redaction

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):37-39.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl