Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-09
Get Citation

Dobowa zmienność rytmu anatomicznie odnerwionego serca po przesczepie

Artur Pietrucha, Wiesława Piwowarska, Mirosław Garlicki, Jerzy Matysek, Jadwiga Nessler, Danuta Mroczek-Czernecka, Bożena Stobierska, Andrzej Gackowski, Antoni Dziatkowiak
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):31-36.
Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-09

Abstract

Zmienność rytmu przeszczepionego serca. Celem pracy była ocena dobowej zmienności rytmu serca we wczesnym okresie po przeszczepie serca. Zbadano 65 osób. Grupę I stanowiło 32 chorych w wieku 22-67 lat (4 K i 28 M) w okresie dwóch tygodni po ortotopowym przeszczepie serca. Grupa II obejmowała 33 zdrowych ochotników w wieku 23-68 lat (5 K i 28 M). Dobową zmienność rytmu serca oceniano poprzez analizę 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera z wykorzystaniem komputerowego systemu Medilog EXCEL-1.
Oceniano: średnią dobową częstość akcji serca (S24), średnią częstość akcji serca w ciągu dnia (SD) i nocy (SN) oraz amplitudę (A) definiowaną jako połowę różnicy między maksymalną a minimalną częstością akcji serca w ciągu doby. Stwierdzono istotnie wyższe wartości: średniej dobowej (85,0 i 75,3 p < 0,001), średniej dziennej (87,0 i 78,4; p < 0,01), średniej nocnej częstości akcji serca (79,0 i 66,1; p < 0,001), a także obniżenie dobowej amplitudy (9,1 i 15,9; p < 0,001) w grupie chorych po przeszczepie serca w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto obserwowano wyższe wartości S24 (96,3 i 83,0), SD (99,6 i 84,8), SN (86,6 i 77,7) i A (12,7 i 8,5) u kobiet w porównaniu do mężczyzn w grupie chorych po przeszczepie serca.
Wnioski: U chorych po przeszczepie serca występuje wzrost średniej częstości akcji serca zarówno w ciągu dnia, jak i nocy, przy jednoczesnym obniżeniu dobowej amplitudy. W grupie chorych po przeszczepie serca średnie wartości częstości akcji serca oraz dobowa amplituda były wyższe u kobiet niż u mężczyzn. (ESS 1994; 1: 31-36)

Abstract

Zmienność rytmu przeszczepionego serca. Celem pracy była ocena dobowej zmienności rytmu serca we wczesnym okresie po przeszczepie serca. Zbadano 65 osób. Grupę I stanowiło 32 chorych w wieku 22-67 lat (4 K i 28 M) w okresie dwóch tygodni po ortotopowym przeszczepie serca. Grupa II obejmowała 33 zdrowych ochotników w wieku 23-68 lat (5 K i 28 M). Dobową zmienność rytmu serca oceniano poprzez analizę 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera z wykorzystaniem komputerowego systemu Medilog EXCEL-1.
Oceniano: średnią dobową częstość akcji serca (S24), średnią częstość akcji serca w ciągu dnia (SD) i nocy (SN) oraz amplitudę (A) definiowaną jako połowę różnicy między maksymalną a minimalną częstością akcji serca w ciągu doby. Stwierdzono istotnie wyższe wartości: średniej dobowej (85,0 i 75,3 p < 0,001), średniej dziennej (87,0 i 78,4; p < 0,01), średniej nocnej częstości akcji serca (79,0 i 66,1; p < 0,001), a także obniżenie dobowej amplitudy (9,1 i 15,9; p < 0,001) w grupie chorych po przeszczepie serca w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto obserwowano wyższe wartości S24 (96,3 i 83,0), SD (99,6 i 84,8), SN (86,6 i 77,7) i A (12,7 i 8,5) u kobiet w porównaniu do mężczyzn w grupie chorych po przeszczepie serca.
Wnioski: U chorych po przeszczepie serca występuje wzrost średniej częstości akcji serca zarówno w ciągu dnia, jak i nocy, przy jednoczesnym obniżeniu dobowej amplitudy. W grupie chorych po przeszczepie serca średnie wartości częstości akcji serca oraz dobowa amplituda były wyższe u kobiet niż u mężczyzn. (ESS 1994; 1: 31-36)
Get Citation

Keywords

serce odnerwione; zmienność dobowa; rytm serca; przeszczep serca

About this article
Title

Dobowa zmienność rytmu anatomicznie odnerwionego serca po przesczepie

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

31-36

Published online

2000-02-09

Page views

723

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):31-36.

Keywords

serce odnerwione
zmienność dobowa
rytm serca
przeszczep serca

Authors

Artur Pietrucha
Wiesława Piwowarska
Mirosław Garlicki
Jerzy Matysek
Jadwiga Nessler
Danuta Mroczek-Czernecka
Bożena Stobierska
Andrzej Gackowski
Antoni Dziatkowiak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl