Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-09
Get Citation

Ocena przewodzenia zatokowo-przedsionkowego na podstawie przezskórnej stymulacji komór serca

Fryderyk Prochaczek, Pierre Birkui, Adam Gacek, Iwona Surma, Krzysztof Jarczok
DOI: 10.5603/cj.22872
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):25-28.
Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-09

Abstract

Nowa metoda oceny przewodzenia zatokowo-przedsionkowego. Pośrednie metody oceny przewodzenia zatokowo-przedsionkowego oparte są na endokardialnej lub przezprzełykowej stymulacji przedsionków.
Wyniki uzyskiwane tymi dwoma sposobami nie zawsze są ze sobą zgodne, zaś stwierdzane różnice mają wynikać z niefizjologicznego rozchodzenia się pobudzenia w kierunku węzła zatokowego.
Celem pracy było określenie, w jaki sposób pobudzenie przedsionków od strony komór poprzez łącze p-k, wpływa na wartość oznaczanego czasu zatokowo-przedsionkowego. U 16 spośród 20 pacjentów stwierdzono wsteczne pobudzenie przedsionków w czasie przezskórnej stymulacji komór serca. U tych pacjentów metodą Naruli określono czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego od strony lewego przedsionka oraz od strony łącza p-k. Przedsionki pobudzano ośmioma kolejnymi pobudzeniami, używając drogi przezprzełykowej oraz wstecznie od strony komór przy pomocy przezskórnej stymulacji serca. Stymulację wykonano zsynchronizowanym połączeniem stymulatora przezprzełykowego SP-5 ze stymulatorem przezskórnym serca NP-4D (OBREAM Zabrze). Czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego mierzony od strony komór był krótszy niż oceniany w czasie stymulacji lewego przedsionka (według kolejności 94 i 178 ms, p < 0,001).
Uzyskane wyniki wskazują, że wartość zmierzonego czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego zależy od kierunku docierania pobudzenia do węzła zatokowego. Pobudzenie węzła zatokowego od strony komór wydaje się eliminować fałszujący wpływ zaburzeń przewodzenia śród- i międzyprzedsionkowego na wartość oznaczanego czasu zatokowo-przedsionkowego. (ESS 1994; 1: 25-29)

Abstract

Nowa metoda oceny przewodzenia zatokowo-przedsionkowego. Pośrednie metody oceny przewodzenia zatokowo-przedsionkowego oparte są na endokardialnej lub przezprzełykowej stymulacji przedsionków.
Wyniki uzyskiwane tymi dwoma sposobami nie zawsze są ze sobą zgodne, zaś stwierdzane różnice mają wynikać z niefizjologicznego rozchodzenia się pobudzenia w kierunku węzła zatokowego.
Celem pracy było określenie, w jaki sposób pobudzenie przedsionków od strony komór poprzez łącze p-k, wpływa na wartość oznaczanego czasu zatokowo-przedsionkowego. U 16 spośród 20 pacjentów stwierdzono wsteczne pobudzenie przedsionków w czasie przezskórnej stymulacji komór serca. U tych pacjentów metodą Naruli określono czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego od strony lewego przedsionka oraz od strony łącza p-k. Przedsionki pobudzano ośmioma kolejnymi pobudzeniami, używając drogi przezprzełykowej oraz wstecznie od strony komór przy pomocy przezskórnej stymulacji serca. Stymulację wykonano zsynchronizowanym połączeniem stymulatora przezprzełykowego SP-5 ze stymulatorem przezskórnym serca NP-4D (OBREAM Zabrze). Czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego mierzony od strony komór był krótszy niż oceniany w czasie stymulacji lewego przedsionka (według kolejności 94 i 178 ms, p < 0,001).
Uzyskane wyniki wskazują, że wartość zmierzonego czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego zależy od kierunku docierania pobudzenia do węzła zatokowego. Pobudzenie węzła zatokowego od strony komór wydaje się eliminować fałszujący wpływ zaburzeń przewodzenia śród- i międzyprzedsionkowego na wartość oznaczanego czasu zatokowo-przedsionkowego. (ESS 1994; 1: 25-29)
Get Citation

Keywords

czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego; stymulacja przezprzełykowa; przewodzenie wsteczne

About this article
Title

Ocena przewodzenia zatokowo-przedsionkowego na podstawie przezskórnej stymulacji komór serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

25-28

Published online

2000-02-09

Page views

720

DOI

10.5603/cj.22872

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):25-28.

Keywords

czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego
stymulacja przezprzełykowa
przewodzenie wsteczne

Authors

Fryderyk Prochaczek
Pierre Birkui
Adam Gacek
Iwona Surma
Krzysztof Jarczok

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl