Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-09
Get Citation

Ablacja drogi szybkiej po cząściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu u chorej z uporczywym częstoskurczem węzłowym

Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Janina Stępińska
DOI: 10.5603/cj.22871
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):20-24.
Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-09

Abstract

Ablacja drogi szybkiej po częściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu. Przedstawiono 52-letnią chorą z napadami częstoskurczu węzłowego (AVNRT slow/fast) występującymi od dzieciństwa, u której nieskutecznie stosowano werapamil, prajmalinę i propranolol. Napady trwające od 2 do 6 godzin przerywano wstrzyknięciem werapamilu. Jeden napad wymagał elektrokardiowersji. Badanie elektrofizjologiczne ujawniło istnienie drogi szybkiej i mnogie drogi o wolnym przewodzeniu lub drogę pośrednią. Po pierwszej próbie ablacji dróg o wolnym przewodzeniu częstoskurcz wyzwalano tylko po podaniu atropiny i wyłącznie stymulacją szybką prawego przedsionka. Przez pięć miesięcy nie występowały u chorej napady arytmii, zaprzestano też stosowania leków antyarytmicznych. Z powodu nawrotu częstoskurczu wykonano kolejne EPS, stwierdzając wąską strefę wyzwalania AVNRT. Próba ablacji drogi wolnej była nieskuteczna, mimo zapisu jej sygnału i pobudzeń węzłowych podczas ARF. Wykonano ablację drogi szybkiej, wydłużając odstęp PR do 230-280 ms i niszcząc przewodzenie wsteczne w jej obrębie. Istnieje, nieokreślone dotąd, ryzyko wywołania trwałego, zaawansowanego bloku AV w wyniku ablacji drogi szybkiej u pacjenta z częściowo uszkodzoną wcześniej drogą wolną. Wykonanie takiego zabiegu u naszej chorej nie doprowadziło do wytworzenia bloku. Wskazuje to na możliwość wykorzystania tej metody u chorych z mnogimi drogami bez przerwania przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Przykład ten sugeruje ponadto, że w przypadku istnienia więcej niż jednej drogi wolnej, ablacja drogi szybkiej może być bardziej celowa i łatwiejsza.

Abstract

Ablacja drogi szybkiej po częściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu. Przedstawiono 52-letnią chorą z napadami częstoskurczu węzłowego (AVNRT slow/fast) występującymi od dzieciństwa, u której nieskutecznie stosowano werapamil, prajmalinę i propranolol. Napady trwające od 2 do 6 godzin przerywano wstrzyknięciem werapamilu. Jeden napad wymagał elektrokardiowersji. Badanie elektrofizjologiczne ujawniło istnienie drogi szybkiej i mnogie drogi o wolnym przewodzeniu lub drogę pośrednią. Po pierwszej próbie ablacji dróg o wolnym przewodzeniu częstoskurcz wyzwalano tylko po podaniu atropiny i wyłącznie stymulacją szybką prawego przedsionka. Przez pięć miesięcy nie występowały u chorej napady arytmii, zaprzestano też stosowania leków antyarytmicznych. Z powodu nawrotu częstoskurczu wykonano kolejne EPS, stwierdzając wąską strefę wyzwalania AVNRT. Próba ablacji drogi wolnej była nieskuteczna, mimo zapisu jej sygnału i pobudzeń węzłowych podczas ARF. Wykonano ablację drogi szybkiej, wydłużając odstęp PR do 230-280 ms i niszcząc przewodzenie wsteczne w jej obrębie. Istnieje, nieokreślone dotąd, ryzyko wywołania trwałego, zaawansowanego bloku AV w wyniku ablacji drogi szybkiej u pacjenta z częściowo uszkodzoną wcześniej drogą wolną. Wykonanie takiego zabiegu u naszej chorej nie doprowadziło do wytworzenia bloku. Wskazuje to na możliwość wykorzystania tej metody u chorych z mnogimi drogami bez przerwania przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Przykład ten sugeruje ponadto, że w przypadku istnienia więcej niż jednej drogi wolnej, ablacja drogi szybkiej może być bardziej celowa i łatwiejsza.
Get Citation

Keywords

nawrotny częstoskurcz węzłowy; badanie elektrofizjologiczne

About this article
Title

Ablacja drogi szybkiej po cząściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu u chorej z uporczywym częstoskurczem węzłowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 1, No 1 (1994): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

20-24

Published online

2000-02-09

Page views

578

DOI

10.5603/cj.22871

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1994;1(1):20-24.

Keywords

nawrotny częstoskurcz węzłowy
badanie elektrofizjologiczne

Authors

Franciszek Walczak
Ewa Szufladowicz
Edward Koźluk
Zbigniew Jedynak
Hanna Rembelska
Ewa Łastowiecka
Ewa Bujnowska
Janina Stępińska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl