Vol 2, No 2 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Review Article
Published online: 2000-03-06
Page views 444
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wyniki wieloośrodkowej ankiety dotyczącej stymulacji serca w Polsce w 1993 roku

Sławomir Sielski, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Abstract

Not available