Vol 2, No 2 (1995) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Review articles

Ocena aktywności układu autonomicznego serca za pomocą elektrokardiografii holterowskiej

Barbara Dąbrowska

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Arytmie komorowe u chorych z napadową utratą przytomności o niewyjaśnionej przyczynie

Andrzej Dąbrowski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Specyfika częstoskurczu komorowego w zależności od schorzenia podstawowego. Co wiemy o częstoskurczu komorowym - część III

Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna Wnuk-Wojnar

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Hemodynamics with various modes of pacing

Kenneth Pehrsson

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Wybrane aspekty kliniczne stymulacji serca z adaptowaną częstotliwością impulsów

Grażyna Świątecka i Ewa Lewicka-Nowak

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Stymulatory z adaptacją częstości (typu Rate Responsive) wyposażone w czujnik mechaniczny

Roman Kępski, Franciszek Walczak

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Wyniki wieloośrodkowej ankiety dotyczącej stymulacji serca w Polsce w 1993 roku

Sławomir Sielski, Grażyna Świątecka

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Elektrogramy, elektrokardiogramy. Zaburzenia stymulacji i sterowania w stymulatorach AAI

Dariusz Zacharek

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).
Sprawozdania

Sympozjum Progress in Clinical Pacing. Rzym, 7-10.12.1994 r.

Zespół

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(2).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl