Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-06
Page views 561
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Potencjał aktywości ujścia komorowego powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego wskaźnikiem wyboru miejsca skutecznej ablacji prądem o częstotliwości radiowej-opis przypadku

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Szufladowicz, Ewa Łastowiecka, Edward Koźluk, Łukasz Szumowski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Abstract


U 17-letniego chorego z napadami częstoskurczu o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa z odchyleniem osi elektrycznej w lewo ujawniono szlak o powolnym przewodzeniu tylko w kierunku zstępującym. Szlak łączył wolną ścianę prawego przedsionka z prawą komorą w pobliżu jej wierzchołka; był to szlak przedsionkowo-pęczkowy. Ujście komorowe manifestowało się sygnałem szybkiego przewodzenia. Aplikacja prądu o częstotliwości radiowej w jego obrębie spowodowała przerwanie pali częstoskurczu bez wywołania bloku prawej odnogi pęczka Hisa. Po ablacji nadal istnieją objawy przewodzenia dodatkowym szlakiem, ale tylko do miejsca skutecznej aplikacji.