Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Potencjał aktywości ujścia komorowego powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego wskaźnikiem wyboru miejsca skutecznej ablacji prądem o częstotliwości radiowej-opis przypadku

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Szufladowicz, Ewa Łastowiecka, Edward Koźluk, Łukasz Szumowski
DOI: 10.5603/cj.22840
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


U 17-letniego chorego z napadami częstoskurczu o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa z odchyleniem osi elektrycznej w lewo ujawniono szlak o powolnym przewodzeniu tylko w kierunku zstępującym. Szlak łączył wolną ścianę prawego przedsionka z prawą komorą w pobliżu jej wierzchołka; był to szlak przedsionkowo-pęczkowy. Ujście komorowe manifestowało się sygnałem szybkiego przewodzenia. Aplikacja prądu o częstotliwości radiowej w jego obrębie spowodowała przerwanie pali częstoskurczu bez wywołania bloku prawej odnogi pęczka Hisa. Po ablacji nadal istnieją objawy przewodzenia dodatkowym szlakiem, ale tylko do miejsca skutecznej aplikacji.

Abstract


U 17-letniego chorego z napadami częstoskurczu o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa z odchyleniem osi elektrycznej w lewo ujawniono szlak o powolnym przewodzeniu tylko w kierunku zstępującym. Szlak łączył wolną ścianę prawego przedsionka z prawą komorą w pobliżu jej wierzchołka; był to szlak przedsionkowo-pęczkowy. Ujście komorowe manifestowało się sygnałem szybkiego przewodzenia. Aplikacja prądu o częstotliwości radiowej w jego obrębie spowodowała przerwanie pali częstoskurczu bez wywołania bloku prawej odnogi pęczka Hisa. Po ablacji nadal istnieją objawy przewodzenia dodatkowym szlakiem, ale tylko do miejsca skutecznej aplikacji.
Get Citation

Keywords

włókna Mahaima; powolny szlak przedsionkowo-pęczkowy; ablacja prądem o częstotliwości radiowej

About this article
Title

Potencjał aktywości ujścia komorowego powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego wskaźnikiem wyboru miejsca skutecznej ablacji prądem o częstotliwości radiowej-opis przypadku

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-03-06

Page views

515

DOI

10.5603/cj.22840

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Keywords

włókna Mahaima
powolny szlak przedsionkowo-pęczkowy
ablacja prądem o częstotliwości radiowej

Authors

Franciszek Walczak
Zbigniew Jedynak
Hanna Rembelska
Ewa Szufladowicz
Ewa Łastowiecka
Edward Koźluk
Łukasz Szumowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl