Vol 2, No 3 (1995) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original articles

Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstskurczem komorowym

Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Ocena elektrofizjologicznych właściwości przedsionka u chorych z wypadaniem płatka zastawki mitralnej przy użyciu uśrednionego sygnału przedsionkowego i stymulacji przezprzełykowej

Waldemar Banasiak, Iwona Pająk, Piotr Ponikowski, Wiesław Łacheta, Krzysztof Więch, Artur Fuglewicz, Włodzimierz Molenda, Jerzy Góral, Czesław Telichowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Przydatność przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka serca dla oceny zagrożenia napadowym migotaniem i trzepotaniem przedsionków

Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka, Jacek Kubica

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Review articles

Technika uśredniania załamka P elektrokardiogramu w ocenie niestabilności elektrycznej przedsionków

Grzegorz Opolski, Piotr Ścisło

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Hemodynamiczne następstwa stymulacji prawej komory serca

Andrzej Kutarski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Stymulacja dwujamowa: hemodynamiczne znaczenie programowania opóźnienia przedsionkowo-komorowego

Jacek Kubica

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Atrial Fibrillation: a treatable disease?

Andrzej Lubiński

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Prace kazuistyczne

Potencjał aktywości ujścia komorowego powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego wskaźnikiem wyboru miejsca skutecznej ablacji prądem o częstotliwości radiowej-opis przypadku

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Szufladowicz, Ewa Łastowiecka, Edward Koźluk, Łukasz Szumowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Sprawozdania

7th European Symposium on Cardiac Pacing, Istambuł, 4-7.06.1995 r.

Ewa Lewicka-Nowak, Justyna Staniewicz, Ilona Stasiewska-Romanowska

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Zaburzenia sterowania we wszczepialnych kardiowerterach-defibrylatorach

Andrzej Lubiński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl