Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Refrakcja i adaptacja refrakcji przedsionka do wzrastającej częstości akcji serca w rozpoznawaniu zagrożenia napadowym migotaniem/trzepotaniem przedsionków

Grzegorz Raczak
DOI: 10.5603/cj.22839
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Wielu autorów uważa, że zmniejszenie adaptacji refrakcji przedsionka (ARP) do wzrastającej częstości akcji serca jest zjawiskiem charakterystycznym dla osób z napadowym migotaniem/trzepotaniem przedsionków (n.m./t.p.), rzadko natomiast występuje ona wśród ludzi zdrowych. W celu weryfikacji powyższej hipotezy porównano wyniki przezprzełykowej stymulacji serca (p.s.l.p.) w dwóch grupach: grupie ST - złożonej z 59 osób z wzbudzanym utrwalonym n.m./t.p. i grupie NS-T obejmującej 51 osób wolnych od takiej arytmii, wyłonionych spośród 110 osób w wieku 18-83 lat (średnio 54), 48 K, 62 M, kierowanych do Kliniki z podejrzeniem choroby węzła zatokowego (ch.w.z.). U wszystkich badanych osób metody p.s.l.p. określano efektywną refrakcję lewego przedsionka serca (ER-LP) przy kilku częstościach rytmu wystymulowanego, a następnie obliczano wskaźnik adaptacji refrakcji do wzrastającej częstości akcji serca (ARP). Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że ARP była istotnie gorsza w grupie chorych z tachyarytmią w porównaniu z grupą kontrolną. Dla wykorzystania pomiaru ARP do rutynowych badań wyznaczono wartość progową (0,056), przy której ryzyko popełnienia błędu w różnicowaniu osób z grup ST i NS-T jest najmniejsze. Nie potwierdzono wartości pomiaru efektywnej refrakcji lewego przedsionka serca przy rytmie wystymulowanym o długości cyklu 600 ms w różnicowaniu badanych grup chorych.

Abstract


Wielu autorów uważa, że zmniejszenie adaptacji refrakcji przedsionka (ARP) do wzrastającej częstości akcji serca jest zjawiskiem charakterystycznym dla osób z napadowym migotaniem/trzepotaniem przedsionków (n.m./t.p.), rzadko natomiast występuje ona wśród ludzi zdrowych. W celu weryfikacji powyższej hipotezy porównano wyniki przezprzełykowej stymulacji serca (p.s.l.p.) w dwóch grupach: grupie ST - złożonej z 59 osób z wzbudzanym utrwalonym n.m./t.p. i grupie NS-T obejmującej 51 osób wolnych od takiej arytmii, wyłonionych spośród 110 osób w wieku 18-83 lat (średnio 54), 48 K, 62 M, kierowanych do Kliniki z podejrzeniem choroby węzła zatokowego (ch.w.z.). U wszystkich badanych osób metody p.s.l.p. określano efektywną refrakcję lewego przedsionka serca (ER-LP) przy kilku częstościach rytmu wystymulowanego, a następnie obliczano wskaźnik adaptacji refrakcji do wzrastającej częstości akcji serca (ARP). Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że ARP była istotnie gorsza w grupie chorych z tachyarytmią w porównaniu z grupą kontrolną. Dla wykorzystania pomiaru ARP do rutynowych badań wyznaczono wartość progową (0,056), przy której ryzyko popełnienia błędu w różnicowaniu osób z grup ST i NS-T jest najmniejsze. Nie potwierdzono wartości pomiaru efektywnej refrakcji lewego przedsionka serca przy rytmie wystymulowanym o długości cyklu 600 ms w różnicowaniu badanych grup chorych.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; adaptacja refrakcji

About this article
Title

Refrakcja i adaptacja refrakcji przedsionka do wzrastającej częstości akcji serca w rozpoznawaniu zagrożenia napadowym migotaniem/trzepotaniem przedsionków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-03-06

Page views

659

DOI

10.5603/cj.22839

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Keywords

migotanie przedsionków
adaptacja refrakcji

Authors

Grzegorz Raczak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl