Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Ocena elektrofizjologicznych właściwości przedsionka u chorych z wypadaniem płatka zastawki mitralnej przy użyciu uśrednionego sygnału przedsionkowego i stymulacji przezprzełykowej

Waldemar Banasiak, Iwona Pająk, Piotr Ponikowski, Wiesław Łacheta, Krzysztof Więch, Artur Fuglewicz, Włodzimierz Molenda, Jerzy Góral, Czesław Telichowski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Celem pracy była ocena porównawcza parametrów uśrednionego sygnału przedsionkowego (ASAECG) i parametrów uzyskanych w trakcie stymulacji przezprzełykowej (TEP) w grupie chorych z wypadaniem płatka zastawki mitralnej (MVP) (gr. I) i u osób zdrowych (gr. II), a także analiza porównawcza ww. parametrów w podgrupie chorych z MVP i obecnymi napadowymi nadkomorowymi zaburzeniami rytmu (PSA) (IA) oraz bez PSA (IB). Badaniem objęto 50 chorych z MVP i 50 zdrowych osób. Grupa z MVP podzielona została na dwie podgrupy: IA (9 badanych) i IB (41 badanych). Oceniano następujące parametry czasowe ASAECG: wartości średniokwadratowe amplitud końcowych 10, 20, 30 ms czasu trwania odfiltrowanego załamka P (RMS 10, 20, 30) i czas trwania odfiltrowanego załamka P (PWD). W trakcie TEP oceniano: czas efektywnej refrakcji lewego przedsionka (AERP), czas przewodzenia zatokowo- przedsionkowego (SACT), maksymalny czas powrotu rytmu, zatokowego (SNRT), skorygowany czas powrotu rytmu zatokowego (CNRT), periodykę Wenckebacha (WP) i średnią długość cyklu podstawowego (CD). Analiza statystyczna nie wykazywała istotnych różnic między wartościami parametrów czasowych ASAECG w badanych grupach. W przypadku porównania tych parametrów w podgrupach chorych z MVP (IA i IB) okazało się, że tylko wartości PWD osiągnęły różnice znamienne statystycznie, odpowiednio 119,8 ± 6,9 ms vs 111,7 ± 12,1 ms, p < 0,02. Również parametry elektrofizjologiczne oceniane w trakcie TEP nie wykazały różnic znamiennych w badanych grupach. Gdy porównano chorych z podgrupy IA i IB, wykazano różnice istotne tylko w ocenie SACT, który był krótszy w grupie pierwszej, odpowiednio 80,0 ± 18, 7 ms vs 102,7 ± 25,8 ms, p < 0,02. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że parametry czasowe ASAECG i uzyskane w trakcie TEP nie różnicują chorych z MVP od zdrowych. Natomiast u chorych z MVP i napadowymi nadkomorowymi zaburzeniami rytmu, rejestrowanymi w wielogodzinnym monitorowaniu holterowskim, stwierdza się dłuższe wartości PWD podczas rejestracji ASAECG i krótsze wartości SACT uzyskane w trakcie TEP niż w grupie z MVP, ale bez tych zaburzeń.

Abstract


Celem pracy była ocena porównawcza parametrów uśrednionego sygnału przedsionkowego (ASAECG) i parametrów uzyskanych w trakcie stymulacji przezprzełykowej (TEP) w grupie chorych z wypadaniem płatka zastawki mitralnej (MVP) (gr. I) i u osób zdrowych (gr. II), a także analiza porównawcza ww. parametrów w podgrupie chorych z MVP i obecnymi napadowymi nadkomorowymi zaburzeniami rytmu (PSA) (IA) oraz bez PSA (IB). Badaniem objęto 50 chorych z MVP i 50 zdrowych osób. Grupa z MVP podzielona została na dwie podgrupy: IA (9 badanych) i IB (41 badanych). Oceniano następujące parametry czasowe ASAECG: wartości średniokwadratowe amplitud końcowych 10, 20, 30 ms czasu trwania odfiltrowanego załamka P (RMS 10, 20, 30) i czas trwania odfiltrowanego załamka P (PWD). W trakcie TEP oceniano: czas efektywnej refrakcji lewego przedsionka (AERP), czas przewodzenia zatokowo- przedsionkowego (SACT), maksymalny czas powrotu rytmu, zatokowego (SNRT), skorygowany czas powrotu rytmu zatokowego (CNRT), periodykę Wenckebacha (WP) i średnią długość cyklu podstawowego (CD). Analiza statystyczna nie wykazywała istotnych różnic między wartościami parametrów czasowych ASAECG w badanych grupach. W przypadku porównania tych parametrów w podgrupach chorych z MVP (IA i IB) okazało się, że tylko wartości PWD osiągnęły różnice znamienne statystycznie, odpowiednio 119,8 ± 6,9 ms vs 111,7 ± 12,1 ms, p < 0,02. Również parametry elektrofizjologiczne oceniane w trakcie TEP nie wykazały różnic znamiennych w badanych grupach. Gdy porównano chorych z podgrupy IA i IB, wykazano różnice istotne tylko w ocenie SACT, który był krótszy w grupie pierwszej, odpowiednio 80,0 ± 18, 7 ms vs 102,7 ± 25,8 ms, p < 0,02. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że parametry czasowe ASAECG i uzyskane w trakcie TEP nie różnicują chorych z MVP od zdrowych. Natomiast u chorych z MVP i napadowymi nadkomorowymi zaburzeniami rytmu, rejestrowanymi w wielogodzinnym monitorowaniu holterowskim, stwierdza się dłuższe wartości PWD podczas rejestracji ASAECG i krótsze wartości SACT uzyskane w trakcie TEP niż w grupie z MVP, ale bez tych zaburzeń.
Get Citation

Keywords

wypadanie płatka zastawki mitralnej; uśredniony sygnał przedsionkowy; stymulacja przezprzełykowa

About this article
Title

Ocena elektrofizjologicznych właściwości przedsionka u chorych z wypadaniem płatka zastawki mitralnej przy użyciu uśrednionego sygnału przedsionkowego i stymulacji przezprzełykowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-03-06

Page views

681

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Keywords

wypadanie płatka zastawki mitralnej
uśredniony sygnał przedsionkowy
stymulacja przezprzełykowa

Authors

Waldemar Banasiak
Iwona Pająk
Piotr Ponikowski
Wiesław Łacheta
Krzysztof Więch
Artur Fuglewicz
Włodzimierz Molenda
Jerzy Góral
Czesław Telichowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl