Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstskurczem komorowym

Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz
DOI: 10.5603/cj.22836
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).
Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wykazały, że epizody nietrwałego częstoskurczu komorowego (NSVT) są poprzedzone nagłą zmianą aktywności układu autonomicznego. Celem pracy była ocena dobowych wahań zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z NSVT i porównanie dobowego rozkładu częstości występowania NSV T z dobowymi zmianami HRV. W grupie 75 osób z NSVT (20 - z idiopatycznym NSVT, 40 - po przebytym zawale serca, 15 - z kardiomiopatią rozstrzeniową) oznaczono standardowe wskaźniki HRV w sześciu różnych porach doby, w 5-minutowych fragmentach badania holterowskiego. Średnie wartości każdego ze wskaźników HRV w grupie osób z kardiomiopatią oraz wskaźnika LF w grupie chorych po zawale serca były znamiennie mniejsze niż u osób bez choroby serca. U osób z idiopatycznym NSVT wartości pNN50, LF i HF były w godzinach nocnych istotnie większe, a współczynnika LF/HF - istotnie mniejsze niż w ciągu dnia. Natomiast w dwóch pozostałych grupach NSVT średnie wartości wskaźników HRV nie różniły się istotnie w poszczególnych porach doby. Częstość występowania epizodów idiopatycznego NSVT była znamiennie większa w trzech 4-godzinnych przedziałach czasu o największych wartościach współczynnika LF/HF niż w pozostałych trzech przedziałach o najmniejszych jego wartościach. Uzyskane wyniki wskazują, że u osób z NSVT dobowe wahania HRV zależą od współistnienia i rodzaju podstawowej choroby serca. Częstość występowania epizodów idiopatycznego NSVT wykazuje związek z dobowymi wahaniami HRV i zwiększa się w okresach wzmożonej dominacji układu współczulnego.

Abstract


Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wykazały, że epizody nietrwałego częstoskurczu komorowego (NSVT) są poprzedzone nagłą zmianą aktywności układu autonomicznego. Celem pracy była ocena dobowych wahań zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z NSVT i porównanie dobowego rozkładu częstości występowania NSV T z dobowymi zmianami HRV. W grupie 75 osób z NSVT (20 - z idiopatycznym NSVT, 40 - po przebytym zawale serca, 15 - z kardiomiopatią rozstrzeniową) oznaczono standardowe wskaźniki HRV w sześciu różnych porach doby, w 5-minutowych fragmentach badania holterowskiego. Średnie wartości każdego ze wskaźników HRV w grupie osób z kardiomiopatią oraz wskaźnika LF w grupie chorych po zawale serca były znamiennie mniejsze niż u osób bez choroby serca. U osób z idiopatycznym NSVT wartości pNN50, LF i HF były w godzinach nocnych istotnie większe, a współczynnika LF/HF - istotnie mniejsze niż w ciągu dnia. Natomiast w dwóch pozostałych grupach NSVT średnie wartości wskaźników HRV nie różniły się istotnie w poszczególnych porach doby. Częstość występowania epizodów idiopatycznego NSVT była znamiennie większa w trzech 4-godzinnych przedziałach czasu o największych wartościach współczynnika LF/HF niż w pozostałych trzech przedziałach o najmniejszych jego wartościach. Uzyskane wyniki wskazują, że u osób z NSVT dobowe wahania HRV zależą od współistnienia i rodzaju podstawowej choroby serca. Częstość występowania epizodów idiopatycznego NSVT wykazuje związek z dobowymi wahaniami HRV i zwiększa się w okresach wzmożonej dominacji układu współczulnego.
Get Citation

Keywords

rytm dobowy; zmienność rytmu serca; nietrwały częstoskurcz komorowy

About this article
Title

Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstskurczem komorowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-03-06

Page views

729

DOI

10.5603/cj.22836

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Keywords

rytm dobowy
zmienność rytmu serca
nietrwały częstoskurcz komorowy

Authors

Andrzej Dąbrowski
Ryszard Piotrowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl